DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

10 อันดับการออกแบบ ปี 2019

ได้เวลาจัดอันดับ 10 เรื่องราวการออกแบบที่ถูกเทใจให้มากที่สุดในปี 2019 บน SolidSprout


1. Hyperloop อินเดีย อินเดียกลายเป็นเป็นหมุดหมายแรกในการสร้างไฮเปอร์ลูป โดยก่อสร้างเชื่อมเมืองมุมไบและเมืองพูเน ย่นเวลาการเดินทางเหลือ 35 นาที จากปกติซึ่งต้องใช้เวลาราว 3.5 ชั่วโมง https://www.solidsprout.com/post/hyperloopindia


2. Facebook Legacy เฟซบุ๊คพัฒนาทีมงานขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อทำงานเกี่ยวกับ 'การเก็บรักษาไว้ในห้วงรำลึก' ซึ่งจะคอยจัดการเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคนที่ตายไปแล้ว ให้ได้อยู่และไปอย่างหมดห่วง https://www.facebook.com/solidsprout/photos/a.380778832769225/390028808510894/?type=3


3. ขวดแชมพูจากสบู่ สู่สังคมไร้พลาสติกไปอีกขั้น ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ไร้ตัวตนอย่างแท้จริง ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากสบู่ก้อน ที่สุดท้ายแล้วจะไม่เหลืออะไรไว้ให้เป็นขยะอีกเลย https://www.solidsprout.com/post/zhousoapack


4. ภาพวาดเรอเนสซอง โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเข้าใจโครงสร้างภาพวาด ซึ่งเมื่ออัพโหลดภาพถ่ายของเราเองเข้าไปจะจัดการวาดภาพใหม่แบบยุคเรอเนสซองให้คืนมา https://www.solidsprout.com/post/aimartino


5. โรงพยาบาลสีเขียว โรงพยาบาลในอิตาลีถูกออกแบบให้โอบกอดบริเวณที่ปลูกต้นไม้สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาผู้ป่วยให้หายจากโรคได้ไวยิ่งขึ้น https://www.solidsprout.com/post/mariosalento


6. บันไดกันน้ำท่วม โครงสร้างป้องกันน้ำท่วมที่ทำให้ชาวเมืองได้นั่งชมความงามของแม่น้ำ และมีที่ว่างมากพอที่จะใช้วิ่งออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน แสดงศิลปะ และเปิดพื้นที่ขายของ https://www.solidsprout.com/post/zhaniederhafen


7. อินโดนีเซียย้ายเมือง อินโดนีเซียเผยแผนงานย้ายเมืองหลวงไปอยู่ในพื้นที่นอกเกาะจาวา (Java) เนื่องจากการทรุดตัวอย่างรวดเร็วของเมืองจาการ์ตาซึ่งปัจจุบันพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล https://www.facebook.com/solidsprout/photos/a.380778832769225/388371788676596/?type=3


8. หลังคา solar cell กระเบื้องหลังคาบ้านที่มีคุณสมบัติในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่มีรูปลักษณ์และพื้นผิวลวดลายไม่ต่างจากกระเบื้องปูหลังคาทั่วไป https://www.solidsprout.com/post/teslasolar


9. บ้านบนดาวอังคาร แบบบ้านและเทคโนโลยีในการสร้างบ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยบนดาวอังคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติของนาซ่า (NASA) https://www.facebook.com/solidsprout/photos/a.380778832769225/397444474435994/?type=3


10. ห้องแล็บกลางทะเล โครงสร้างศูนย์วิจัยทางทะเลที่จะช่วยดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยชะลอความแรงของคลื่นน้ำที่กัดเซาะชายฝั่ง เพื่อป้องกันผลกระทบจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น https://www.solidsprout.com/post/floatlab


SolidSprout ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.