DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

คอนกรีตเบาแยกชีวิตกับความตาย

เทคโนโลยีคอนกรีต กับศิลปะที่แยกชีวิตกับความตายสถาปนิกจาก AOC ร่วมกับ Klokner Institute จากสาธารณรัฐเช็ก (Czech) ใช้เทคโนโลยีสูงสุดในการสร้างคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบามากเป็นพิเศษ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ของการใช้ชีวิตและพื้นที่ของความตาย ด้วยผลงานสะพานที่ทอดยาวกว่า 10 เมตร


การออกแบบความงามที่เป็นไปได้

แม่น้ำ Dřetovice ในกรุงปราก (Prague) เป็นโครงสร้างธรรมชาติที่แยกพื้นที่การใช้ชีวิตของคนในเมืองออกจากสุสานของเมือง การออกแบบสะพานที่เชื่อมต่อพื้นที่ของความเป็นและความตายนี้จึงไม่ได้มีเพียงโจทย์ที่ต้องตอบสนองฟังก์ชั่นอย่างเดียว แต่ยังต้องสื่อสารความรู้สึกของการเดินทางข้ามผ่านและข้ามพ้นให้แก่คนที่เดินข้ามสะพานนี้ด้วย


ทีมสถาปนิกจาก AOC ( http://www.theaoc.co.uk ) ออกแบบสะพานให้มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ดูเบาสบายเหมือนลอยอยู่บนอากาศ ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกทึบทึม หนัก และว่างเปล่าด้วยโครงสร้างคอนกรีตสีดำเรียบที่มีความสูงพ้นศีรษะ และยาวถึง 10 เมตรโดยไม่มีโครงสร้างค้ำจุนระหว่างกลาง ด้วยดีไซน์ลักษณะนี้จึงทำให้ต้องใช้คอนกรีตที่มีน้ำหนักมากซึ่งอาจเกินจะสร้างให้แข็งแรงและใช้งานได้จริง แต่การออกแบบครั้งนี้ก็เป็นไปได้แล้วด้วยการพัฒนาวัสดุจาก Klokner Institute of CTU เป็นคอนกรีตที่เบาพิเศษ (Ultra-High Performance Concrete หรือ UHPC) ทำให้โครงสร้างสะพานนี้สามารถลอยเคว้งอยู่กลางแม่น้ำได้อย่างมั่นคงแข็งแรง และสร้างความรู้สึกของการล่องลอยและสงบนิ่งได้อย่างที่ตั้งใจไว้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.