top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ดูแลผิวแบบเฉพาะบุคคล

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ปรับตัวตามเจ้าของอยู่ตลอดเวลาคงไม่บ่อยครั้งนักที่เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจะเกิดจากแหล่งพัฒนาความรู้อย่างมหาวิทยาลัย แต่เมื่อนักศึกษาจากสถาบัน MIT ของอเมริกาประสบปัญหาเกี่ยวกับผิวอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงเกิดเป็นระบบการดูแลผิวซึ่งออกสู่ตลาดแล้วในปีนี้


ระบบการดูแลผิวนี้เริ่มต้นจากนักศึกษา Meghan Maupin ซึ่งเป็นผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเป็นทุนเดิม และเมื่อเธอย้ายเข้ามาศึกษาที่ MIT เธอก็พบกับอาการแพ้และปัญหาผิวอย่างรุนแรงแบบที่เธอไม่เคยเป็นมาก่อน เหตุการณ์นี้ทำให้เธอเริ่มหันมาสนใจค้นหาสาเหตุของความผิดปกติของผิว พัฒนาวิทยานิพนธ์ในเรื่องเดียวกันนี้ จนขณะนี้เธอนั่งตำแหน่ง CEO ของแบรนด์ดูแลผิวที่ชื่อว่า Atolla (https://atolla.co/)


การออกแบบระบบการตอบสนองส่วนบุคคล

Maupin พบว่าผิวของแต่ละคนนั้นไม่มีใครเหมือนกันเลยและยังมีความพร้อมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม ฤดู อาหาร และไลฟ์สไตล์ในแต่ละวัน ด้วยความเข้าใจนี้ทำให้เธอเริ่มต้นระดมทุนผ่าน Kickstarter ในปี 2018 จนตกตะกอนเป็นผลิตภัณฑ์ชุดแรกในปีนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ แต่เป็น ‘ระบบ’ ในการช่วยดูแลผิวตั้งแต่การตรวจสอบผิวไปจนถึงการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะกับคนแต่ละคน


ระบบนี้ใช้ชื่อว่า ‘Atolla Skin Health System’ ซึ่งเป็นการสมัครสมาชิกรายเดือน โดยสมาชิกจะได้รับชุดทดสอบสุขภาพผิวและแอพพลิเคชั่นสำหรับการสื่อสารและเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ไลฟ์สไตล์ สภาพอากาศ และอาหารการกิน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกในไปประมวลผลแล้วส่งกลับมาให้ในรูปแบบซีรั่มดูแลผิวที่จะผลิตใหม่อย่างเจาะจงกับคนแต่ละคนเป็นประจำทุกเดือน จุดเปลี่ยนนี้เป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิตสารดูแลผิวที่ฉับไวร่วมกับการเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้อัลกอริธึม (algorithm) ในการปรับรูปข้อมูลให้สามารถนำมาใช้งานได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อาจปฏิวัติวิธีดูแลสุขภาพและการดูแลผิวนับจากนี้ไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page