DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ไม่มีน้ำ

ทางออกที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ 'ของเหลว' ในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในต้นปีนี้คือการ 'ไม่ใส่น้ำ'ถ้าลองกวาดสายตาดูในห้องครัวหรือในห้องน้ำ เราคงได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเหลวเรียงรายอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นแชมพู สบู่ น้ำยาล้างจาน และน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ อีกหลายอย่าง ในแต่ละปีมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำนวนนับไม่ถ้วน สิ่งที่ตามมาคือขยะพลาสติก ขวด และการใช้พลังงานในการขนส่ง

หลายบริษัทพยายามช่วยกันลดขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยการใช้ 'ถุงเติม' ซึ่งช่วยลดการเกิดขยะได้มาก แต่วิธีนี้ก็ยังห่างไกลจากการทำให้จำนวนขยะและการใช้พลังงานเป็นศูนย์


การออกแบบที่รักษ์โลกได้มากขึ้นอีก

ตัวอย่างแบรนด์สินค้าในภาพอย่าง Blueland เป็นกลุ่มแรกๆ ที่เปลี่ยนวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเหลวแบบล้มกระดาน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากข้อค้นพบที่ว่า "ผลิตภัณฑ์ของเหลวทุกชนิดมีส่วนประกอบหลักคือ 'น้ำ' และทุกวันนี้เรากำลังซื้อขายขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำ เป็นน้ำที่ทุกบ้านมีอยู่แล้ว แค่เปิดก๊อกเท่านั้น ไม่ควรต้องจ่ายเงินซื้อ"


การออกแบบครั้งนี้จึงเริ่มด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดโดยเลือกที่จะกำจัดน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้คือสามารถลดขนาดและน้ำหนักในการขนส่ง จากขนาดขวดปกติลดลงเหลือขนาดเล็กเท่าเหรียญห้าบาท เมื่อขนส่งถึงที่หมายแล้ว ลูกค้าก็เพียงนำก้อนผลิตภัณฑ์หย่อนลงในขวดหรือภาชนะอะไรก็ได้ เติมน้ำลงไป แล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ปกติกลับคืนมาทันที


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.