DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ถักทอพื้นที่เสี่ยงของโลก

ใครบอกว่าศิลปะเป็นแค่ของสวยงามที่ไม่มีฟังก์ชั่น คงต้องคิดใหม่กลุ่มศิลปินชาวโปรตุเกสใช้ศิลปะในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่ตกอยู่ในความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก ผ่านการใช้เทคนิคการถักทอไหมพรมแบบสามมิติบนแผนที่โลกในสเกลถูกต้องตามอัตราส่วนจริง ยาวกว่า 6 เมตร


การทำงานครั้งนี้ประกอบด้วยทีมงานที่หลงรักในการถักทอเส้นไหมจำนวน 4 คนจากสตูดิโอ Vanessa Barragão โดยใช้เวลาในการถักถึง 520 ชั่วโมง


การออกแบบความรู้สึกที่ตกอยู่ในภวังค์

งานศิลปะ (arts) แม้จะถูกค่อนแคะอยู่บ่อยๆ ว่าเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยและมีไว้เพื่อประดับตกแต่งเท่านั้นโดยไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรจริงจัง แต่อานุภาพที่สำคัญของศิลปะคือการเล่นงานกับความรู้สึกของผู้พบเห็น งานศิลปะดีๆ หลายชิ้นสามารถสะกดผู้คนให้หยุดนิ่ง ครุ่นคิด ตกอยู่ในภวังค์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อโดยไม่ต้องเอ่ยปากพูดแม้แต่คำเดียว


เช่นเดียวกับงานศิลปะชิ้นนี้ ทีมงานตั้งชื่อว่า 'Botanical Tapestry' หรือ 'พรมพฤกษ์' (https://www.vanessabarragao.com/) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศทั่วโลกและพืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ถูกถักให้นูนเด่นขึ้นมาด้วยรูปลักษณ์และสีสันแตกต่างกันไปทั่วทั้งผืน เพื่อกระตุ้นเตือนให้แต่ละคนได้หันมาสนใจความเปราะบางของพืชพันธุ์ทั่วโลกและใส่ใจกับการกระทำของตนเอง ผลงานชิ้นนี้เป็นความร่วมมือที่ทำร่วมกับสนามบิน Heathrow ในลอนดอน โดยสามารถเข้าไปชมได้ที่ Terminal 2


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.