DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

Smart Forest City ที่แรกบนโลก

เมืองอัจฉริยะที่จะอยู่อาศัยกับธรรมชาติแห่งแรกของโลกที่เม็กซิโกเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในความหมายของเราคืออะไร สำหรับนักออกแบบชาวอิตาเลียน Stefano Boeri ได้ท้าทายนิยามของเมืองอัจฉริยะโดยมุ่งให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และเมืองที่จะถูกสร้างให้เป็นเมือง ‘ป่า’ อัจฉริยะแห่งแรกของโลกนี้กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเมืองคังคุน (Cancún) ในประเทศเม็กซิโก


การออกแบบการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและเทคโนโลยี

คอนเซปท์ของเมืองอัจฉริยะถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยเองก็มีการขับเคลื่อนเพื่อการพาให้จังหวัดต่างๆ ผันตัวเองไปเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกัน แต่ละเมืองอาจมีนิยามของความอัจฉริยะที่แตกต่างกัน แต่สำหรับเมืองคังคุนในเม็กซิโกขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงการหารือเพื่อสรุปแผนในการพัฒนาเมือง โดยผ่านการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เรียกว่า ‘The Smart Forest City of Cancun’


แผนการพัฒนาเมืองคังคุนนี้ Boeri (https://www.stefanoboeriarchitetti.net) ได้ส่งเข้าสู่การพิจารณาของหน่วยงผังเมืองระดับท้องถิ่น (Region and the Municipality) ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยหากการพิจารณาสำเร็จผลจะทำให้เมืองคังคุนกลายเป็นเมืองป่าอัจฉริยะแห่งแรกของโลก ด้วยพื้นที่ขนาด 5.57 ตารางกิโลเมตรซึ่งจะอัดแน่นด้วยต้นไม้กว่า 7.5 ล้านต้น โดยในจำนวนนี้เป็นต้นไม้ยืนต้นถึง 260,000 ต้น เมืองแห่งนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นศูนย์รวมของที่อยู่อาศัย สถานีวิจัย สถานศึกษา สตาร์ทอัพ และหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสร้างอาหาร น้ำ และพลังงานได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์อย่างไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะช่วยตรวจสอบกิจกรรมและการใช้พลังงานในจุดต่างๆ เพื่อให้ประหยัดพลังงานและเกิดการกระจายตัวของพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งเมือง ระบบขนส่งยังเป็นรูปแบบที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพื้นที่ โดยบุคคลภายนอกที่ต้องการจะเข้าเมืองต้องละทิ้งยานพาหนะเดิมของตัวเองไว้ภายนอกก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งส่วนกลางของเมืองซึ่งสะอาดและทำงานกึ่งอัตโนมัติอย่างโดยการพัฒนาของ Mobility in Chain (MIC) ในพื้นที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงที่อยู่ของต้นไม้เท่านั้น แต่คาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถรองรับการอยู่อาศัยของพลเมืองได้กว่า 130,000 คน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.