top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เข้าเฝือกแต่ผิวยังหายใจได้

จุดเปลี่ยนของอุปกรณ์เข้าเฝือก ที่ทำให้คนแขนหักได้ใช้ชีวิตที่สบายมากขึ้นCast21 ทีมสตาร์ทอัพจากชิคาโกพัฒนากระบวนการเข้าเฝือกที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคนเข้าเฝือกนั้นง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างและวัสดุเฝือกใหม่ทั้งหมด จนทำให้ผิวสามารถหายใจได้ ระบายเหงื่อได้ดี แถมยังกันน้ำได้ 100%


การออกแบบไลฟ์สไตล์ของคนบาดเจ็บ

เวลาที่แขนหัก ขาหัก หรือกระดูกร้าว สิ่งที่แทบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเข้าเฝือก แต่กระบวนการเข้าเฝือกในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัสดุชนิดปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีความทนทานและเข้ารูปกระชับกับร่างกายได้ดีเยี่ยม แต่ก็มีข้อเสียคือการใช้งานที่ยุ่งยาก และเมื่อสวมใส่เป็นเวลานานจะทำให้เกิดการหมักหมมของเหงื่อไคล เกิดอาการคันและส่งกลิ่นเหม็นโดยที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ เพราะต้องคอยหลีกเลี่ยงไม่ให้เฝือกเปียกน้ำ


การคิดค้นของทีม Cast21 (https://www.cast21.com) จึงเปลี่ยนรูปแบบของเฝือกให้กลายเป็นแผ่นแบนกลวงทรงกระบอกซึ่งมีน้ำหนักเบา สามารถพกพาไปไหนก็ได้ เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงสอดแขนเข้าไปแล้วเชื่อมต่อเข้ากับหลอดบรรจุเจลชนิดพิเศษซึ่งสามารถเลือกสีได้ตามความชอบ และเมื่อฉีดเจลเข้าไปแล้วโครงสร้างจะฟูขึ้นจนรับกับสรีระของผู้สวมใส่ได้พอดีและแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน รูปทรงของเฝือกชนิดนี้ก็มีรูพรุนมากพอที่จะทำความสะอาดได้ง่าย การที่วัสดุทั้งหมดกันน้ำได้จึงทำให้การเข้าเฝือกด้วยวิธีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถอาบน้ำ เล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมทางน้ำได้แทบเหมือนกับคนปกติ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page