DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ทางออกแก้ขยะบกไหลลงทะเล

ข้อเสนอสวิธีแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากบนบกไหลลงทะเลเมื่อ 80% ของขยะที่อยู่ในทะเลมาจากบนบก และวิธีการที่ขยะเหล่านั้นเดินทางสู่ทะเลคือการไหลไปกับแม่น้ำลำคลอง ทางแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้คือการกำจัดขยะเหล่านั้นเสียก่อนที่มันจะเดินทางไปถึงปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทร


การออกแบบความร่วมมือของคนทั้งโลก

The Ocean Cleanup ( https://theoceancleanup.com/rivers/ ) หน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่เริ่มต้นในเยอรมนีได้เสนอโมเดลในการกำจัดขยะออกจากเส้นทางการไหลของน้ำที่กำลังมุ่งสู่ทะเล เนื่องจากในแต่ละปี แม่น้ำทั่วโลกกว่า 1,000 สายเป็นเส้นทางเดินหลักของขยะจากบนบกที่เข้ามาปนเปื้อนและสร้างผลเสียต่อมหาสมุทร ทั้งในด้านชีวิตของสัตว์น้ำ การเสียสมดุลของระบบนิเวศ กระทบต่อการประกอบอาชีพท้องถิ่นและการท่องเที่ยว โดยประมาณการไว้ว่าโลกอาจสูญเสียประโยชน์ที่ถูกบดบังด้วยขยะพลาสติกในทะเลไปแล้วถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในทุกๆ ปี


วิธีการที่เสนอคือการสร้างระบบในการดักจับขยะก่อนที่ชื่อว่า ‘The Interceptor’ โดยใช้ ‘เข็มขัด’ ที่ลากยาวบนผิวน้ำเป็นโครงสร้างเพื่อนำทางให้ขยะเดินทางไปสู่เรือเก็บขยะ เรือนี้ทำงานด้วยระบบสายพานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติให้คนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมด้วยการมาเก็บขยะจากเรือไปเมื่อปริมาณขยะบนเรือถึงจุดที่ใกล้จะเต็ม การติดตั้งระบบนี้หนึ่งแห่งพบว่าสามารถกำจัดขยะได้มากที่สุดถึงวันละ 50,000 กิโลกรัม และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ได้ถูกนำไปติดตั้งและทำงานจริงแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ที่จุดปล่อยน้ำเสียเจงกาเรง (Cengkareng drain) ในเมืองจาการ์ตาของอินโดนีเซีย และที่แม่น้ำแคลง (Klang river) ในเมืองสลังงอร์ของมาเลเซีย โดยกำลังดำเนินการขอรับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ รวมทั้งบริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการสนับสนุนด้านเงินทุนผ่านทางเว็บไซต์ และตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 5 ปีจะขยายการติดตั้งระบบนี้ไว้ในแม่น้ำอื่นอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะลดการไหลของขยะลงสู่ทะเลให้ได้มากกว่า 80%


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.