top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ปืนวัดไข้ เป็นมิตรมากขึ้นได้ไหม

วิกฤตโคโรน่าจะนำไปสู่โอกาสในการปรับปรุงอะไรได้บ้างปืนวัดไข้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สนามบินและพื้นที่ตรวจคนในจุดต่างๆ ทั่วโลกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโคโรน่าไวรัสเบื้องต้น แต่รูปลักษณ์ของปืนวัดไข้และท่าทางในระหว่างการใช้งานอาจยังสามารถปรับปรุงได้อีกมากเพื่อลดความน่ากลัวลงอีกนิด


การออกแบบความเป็นมิตรของอุปกรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างกำลังถูกนำมาใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยของมนุษยชาติในช่วงเวลานี้ แต่ด้วยรูปร่างของอุปกรณ์ที่ดูจริงจัง อย่างปืนวัดไข้ที่โดยทั่วไปจะดูคล้ายกับปืนจริง อาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะถูกวัด ยิ่งเวลาใช้งานจะต้องนำมาจ่อใกล้กับหน้าผากหรือขมับด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีก


ปืนวัดไข้เหล่านี้ตรวจวัดรังสีอินฟราเรด (infrared) ในพื้นที่บริเวณที่เลเซอร์ลงไปตกกระทบ โดยมีข้อจำกัดคือหากจ่อไว้ไกลจากผิวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากขึ้น ทำให้ทุกครั้งที่ใช้งานจะต้องนำไปจ่อในระยะแทบประชิดตัว ด้วยข้อจำกัดนี้ จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์จะเป็นมิตรต่อคนใช้งานได้หรือไม่


เราขอยกตัวอย่างปืนวัดไข้ซึ่งเป็นโจทย์ในการสร้างความเป็นมิตรกับคนทั่วไปให้มากขึ้น ด้วยการออกแบบให้เป็นรูปสัตว์ตัวการ์ตูน (ภาพการใช้งานที่เมืองหูเป่ย ประเทศจีน) ทำให้เวลาใช้จะรู้สึกเหมือนตัวการ์ตูนกำลังโน้มตัวลงมาเพื่อจูบหน้าผาก แทนที่คนใช้งานจะรู้สึกเกร็งกลับกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรมากขึ้น และด้วยการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเท่านี้ก็ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายและรอคอยการต่อแถวเพื่อที่จะได้ถูกตรวจไข้ การออกแบบรูปลักษณ์ในกรณีปืนวัดไข้นี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อความสวยงามและฟุ่มเฟือยเพียงเท่านั้น แต่กำลังตอบสนองต่อเหตุการณ์และสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้คน ถือเป็นการสร้างสรรค์พื้นที่ทางความรู้สึกและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page