top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

รถเมล์เบา รักษ์โลกมากกว่า

ใช้พลังงานน้อยลง 2 เท่า และยังชาร์จไฟได้ไวใน 6 นาทีหลังจากพัฒนากันอยู่หลายปี ก็พร้อมที่จะปล่อยรถเมล์สาธารณะนี้ให้ได้ใช้งานจริงแล้วในประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) และไม่ใช่แค่น้ำหนักเบาลง แต่ความเบานี้มาจากการใช้ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นว้สดุหลัก แถมติดตั้งระบบการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้รถเมล์นี้มีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือศูนย์


การออกแบบสมดุลของคนและโลก

รถเมล์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วอีกหลายคันและพร้อมจะใช้งานจริงในประเทศลิทัวเนียในปีนี้ สิ่งดีๆ ในรถเมล์รุ่นนี้เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักของรถเมล์ให้เหลือน้อยที่สุด นำมาสู่การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่แปรรูปมาจากขวดน้ำที่ถูกใช้แล้ว จนทำให้รถเมล์รุ่นนี้เบากว่ารถเมล์ทั่วไปถึงครึ่งหนึ่ง และนั่นก็ทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานเหลือเท่ากับครึ่งหนึ่งของรถเมล์ทั่วไปด้วยเช่นกัน


การพัฒนานี้นำโดยทีมวิศวกรของ Vejo Projektai ( https://www.dancerbus.com ) ซึ่งนอกจากจะทำให้รถเมล์นี้ได้รับสถานะการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (carbon neutral) พวกเขายังทำให้รถเมล์นี้ไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จนานเกินไป โดยรถเมล์จะรับพลังงานจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวด้วยเวลาเพียง 6 นาทีก็พร้อมจะเดินทางต่อได้ทันที นอกจากยังไม่มีกระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังให้เกะกะ แต่กลับใช้ระบบการส่งภาพด้วยกล้องรอบคันที่มาพร้อมกับระบบอินฟราเรด (infrared) ซึ่งช่วยให้คนขับมองเห็นได้แม้ในตอนกลางคืน ไม่เพียงเท่านั้น ทีมงานยังเพิ่มหน้าจอติดไว้ที่ท้ายรถเมล์สำหรับให้รถที่ตามมาด้านหลังได้ดูว่าข้างหน้ารถเมล์นี้กำลังเกิดอะไรขึ้น เพื่อช่วยให้รถที่ตามมาข้างหลังสามารถระมัดระวังตัวได้ทันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุข้างหน้า


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page