DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการขาย

โลกหมุนเท่าเดิมแต่พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไวมาก ติดตามและวิ่งนำให้ทันวิธีการใช้จ่ายเงินของคนในอดีตต่างจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันไปแล้ว การจะยึดติดกับโครงสร้างการออกแบบแบบเดิมๆ ก็ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจอีกต่อไป ลองมาดูตัวอย่างของ IKEA ที่เวียนนา ซึ่งเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยการออกแบบเส้นทางการซื้อขายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พลิกระบบของการขายของตัวเอง


การออกแบบเส้นทางเดินของสินค้า

ในอดีตพฤติกรรมของผู้ซื้อจะมาที่ห้างสรรพสินค้าหรือที่ร้านค้าเพื่อเลือกของ และหากลูกค้าถูกใจชิ้นใดก็จะหยิบกลับบ้านไปด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นกับ IKEA เช่นกัน ซึ่งเคยเป็นโจทย์หลักที่จะต้องมีระบบรองรับให้ลูกค้าสามารถขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆ ขึ้นรถของตัวเองกลับบ้านได้ด้วย แต่เมื่อวิธีการใช้จ่ายของคนเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่เริ่มซื้อของทางออนไลน์มากขึ้น แต่กระนั้นการได้มาสัมผัสและทดลองใช้สินค้าที่ร้านจริงๆ ก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับสินค้าราคาแพง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์


IKEA ที่เวียนนาจึงยังไม่ได้เปลี่ยนระบบการขายเป็นออนไลน์ทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันห้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่ Vienna Westbahnhof ซึ่งออกแบบโดย Querkraft Architekten ( http://www.querkraft.at ) ก็ยังคงรักษาฟังก์ชั่นเดิมไว้อย่างครบถ้วน เพียงแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือห้างนี้จะไม่มีชั้นจอดรถของลูกค้าอีกแล้ว โดยถูกแทนที่ด้วยต้นไม้ที่แทรกตัวกันอยู่ทั่วอาคาร ซึ่งมีประโยชน์เพิ่มเติมอีกคือการช่วยลดอุณหภูมิให้อาคารได้อีกอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงนี้อาจฟังดูน่ากลัวสำหรับผู้ประกอบการเพราะหากลูกค้าไม่มีที่จอดรถ เขาจะเข้ามาใช้บริการได้สะดวกอย่างไร แต่เนื่องจากประชากรในเมืองเวียนนาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางของตนเองมาสักพักแล้ว โดยปัจจุบันมีประชากรเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัว และส่วนใหญ่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จักรยาน และการเดิน ระบบที่ IKEA สร้างไว้รองรับจึงทุ่มเทให้กับการรับออเดอร์และขนส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในเวลาหนึ่งวัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.