top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

IKEA พัฒนาเพื่อนักเล่นเกม

เมื่อเกมออนไลน์ในยุคนี้พาตัวเองมาไกลมากกว่าแค่การ 'เล่น' สิ่งต่างๆ จึงตามมาแบบ 'ไม่ใช่เล่นๆ'การเล่นเกมออนไลน์ในช่วง 2-3 ปีมานี้ได้พัฒนาตัวเองมาไกลมากกว่ายุคก่อนแบบไม่เห็นฝุ่น เพราะเกมได้กลายเป็นพื้นที่ในการสร้างสังคม พัฒนาทักษะการคิด เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ส่งเสริมจินตนาการ และกลายเป็น 'กีฬา' ที่มีชื่อใหม่ว่า E-Sport


ไม่ว่าเราจะใช้เกมเพื่อการแข่งขันอย่างจริงจังหรือใช้เกมเพื่อการผ่อนคลายสร้างความบันเทิงใจ แต่การเล่นเกมบ่อยๆ ซ้ำๆ ต่อเนื่องนานๆ ก็สามารถส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อมือ แขน และหัวไหล่ จนถึงขั้นทำให้เกิดการบาดเจ็บ หากอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการจับถืออุปกรณ์เล่นเกมนั้นไม่มีคุณภาพเพียงพอ


การออกแบบการใช้งานร่างกายที่เปลี่ยนไป

บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สัญชาติสวีเดนอย่าง IKEA ซึ่งมีปรัชญาในการทำให้ชีวิตของผู้คนได้รับความสะดวกสบายอย่างเท่าเทียมกันจึงหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของนักเล่นเกม โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับนักออกแบบของ UNYQ โดยใช้เทคโนโลยีที่สำคัญคือการสแกนสามมิติ (3D scanning) และการพิมพ์สามมิติ (3D printing)


ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะอยู่ภายใต้คอเลคชั่น Uppkoppla (แปลว่า 'online') ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของ 3 ชิ้น ได้แก่ อุปกรณ์รัดรอบข้อมือ (หน้าตามภาพในโพสต์) ปุ่มกดคีย์บอร์ดที่จะทำให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และเมาส์แบบแท่งที่ช่วยให้ควบคุมเกมได้ง่ายขึ้น ซึ่งแต่ละชิ้นจะผลิตโดยผ่านการสแกนโครงสร้างของนิ้วและมือของลูกค้าแต่ละคนก่อนที่จะผลิตออกมาจริง โดยเตรียมเปิดตัวออกสู่ตลาดภายในปี 2020 ที่จะถึงนี้

ติดตาม UNYQ ที่ unyq.com


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page