DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

หูฟังที่นำเสียงด้วยของเหลว

เราต่างรู้ว่าน้ำเป็นตัวกลางที่นำคลื่นเสียงได้ดีกว่าอากาศ


หูฟังชุดนี้จะพาคนที่สวมใส่ให้ดำดิ่งลงไปในคลื่นแห่งเสียงเพลงที่ชัดเจน ลุ่มลึก และไม่เหมือนกับหูฟังใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะเปลี่ยนวิธีการในการส่งผ่านคลื่นเสียงใหม่หมด โดยไม่ผ่านช่องว่างของอากาศอีกเลย แต่ใช้ของเหลวเป็นตัวกลางในการนำพาเสียงเพลง


แม้มนุษย์จะใช้ชีวิตและรับรู้เสียงด้วยการส่งผ่านคลื่นผ่านอากาศ แต่แท้จริงแล้วน้ำและของเหลวส่วนใหญ่สามารถนำคลื่นเสียงได้ไวและครบถ้วนมากกว่า เพราะภายในของเหลวโมเลกุลจะเคลื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าอากาศ ทำให้พลังงานคลื่นสามารถส่งผ่านไปสู่จุดที่อยู่ด้านตรงข้ามได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบครั้งนี้นำโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ Royal College of Art ในสหราชอาณาจักร คิดค้นและทดลองสร้างหูฟังที่ใช้ของเหลวในการส่งผ่านคลื่นเสียง และผลที่ได้ก็ทำให้หลายคนต้องประหลาดใจ


การออกแบบการรับรู้ที่ไม่ต้องผ่านกำแพงกั้น

หูฟังชุดนี้ช้ชื่อว่า Inmergo พัฒนาโดย Rocco Giovannoni (https://www.instagram.com/rocco_giovannoni/ ) เพิ่งได้รับรางวัล RCA Helen Hamlyn Design Award ไปหมาดๆ โดยหูฟังนี้จะส่งผ่านเสียงเข้าสู่หน่วยการรับรู้ของมนุษย์โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอากาศซึ่งเปรียบเสมือนกำแพงทางธรรมชาติที่กั้นไม่ให้คลื่นเสียงเดินทางไปถึงปลายทางได้อย่างครบถ้วน หลักการทำงานของหูฟังชุดนี้พัฒนาจากหูฟังชนิด ‘bone-conduction headphone’ ซึ่งไม่ได้ส่งผ่านเสียงเข้าสู่ช่องหูแบบปกติ แต่กลับส่งแรงสั่นสะเทือนไปสู่กะโหลกศีรษะและส่งต่อไปยัง cochlea ซึ่งเป็นอวัยวะรับเสียงในหูชั้นในโดยตรงเพื่อให้สมองตีความเป็นเสียงเพลง


หูฟังนี้ทำให้คนที่สวมใส่สามารถเปิดรับประสาทสัมผัสได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เพราะหูฟังจะไม่ปิดกั้นช่องหูแต่จะสัมผัสกับกระดูกบริเวณด้านหน้าของใบหูแทน ทำให้คนที่ต้องการการระแวดระวังตลอดเวลาอย่างนักกีฬาปั่นจักรยานสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้ในเวลาเดียวกัน ที่สำคัญคือสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและสามารถใช้ร่วมกับเครื่องช่วยฟังได้ หูฟังของ Goiovannoni ชุดนี้ยังจุ่มส่วนกระจายคลื่นให้อยู่ในของเหลวชนิดเจลที่เรียกว่า ultrasonic gel ซึ่งจะทำให้คนที่สวมใส่ได้รับประสบการณ์เหมือนกำลังอยู่ ‘ข้างใน’ เพลงอย่างที่ไม่เหมือนกับหูฟังชนิดใด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.