top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

อิตาลีสร้างศูนย์จ่ายวัคซีน 1,500 แห่ง ใช้ ‘ดอกพริมโรส’ สัญลักษณ์ของความหวัง

หลังจากอิตาลีเป็นประเทศที่มีการระบาดและมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสูงสุดของยุโรปไปเมื่อปีที่แล้ว ขณะนี้ก็ได้เร่งเตรียมตัวสร้างศูนย์จ่ายวัคซีนทั่วประเทศ และยังใส่ใจกับจิตใจของคนในประเทศด้วยการเลือกใช้สัญลักษณ์ภาพที่ส่งผ่านพลังบวกให้ทุกคนการออกแบบความปลอดภัยพร้อมความหวัง

รูปแบบและโครงสร้างของศูนย์จ่ายวัคซีนนี้ออกแบบโดย Stefano Boeri ( https://www.stefanoboeriarchitetti.net/ ) ใช้ภาพของดอกพริมโรส (primrose) สีชมพูสดใส ซึ่งเป็นดอกไม้แทนความหมายของความหวังและการเกิดใหม่ เนื่องจากดอกไม้ชนิดนี้จะผุดขึ้นมาให้เห็นได้มากมายอย่างสดชื่นหลังผ่านพ้นฤดูหนาวที่เยือกเย็น


ไม่ใช่แค่เพียงการเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เตะตาและจดจำได้ง่ายเท่านั้น แต่ Boeri ยังออกแบบศูนย์จ่ายวัคซีนโดยใช้โครงที่ทำมาจากไม้ โดยมีโครงเป็นแนวตามรัศมีของดอกไม้ จากนั้นจึงหุ้มด้วยผ้าโปร่งแสงกันน้ำ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้ภายในศูนย์ ลดความยุ่งยากในการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าจำนวนมาก ก่อสร้างได้ง่ายและไว ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง เป็นมิตร และปลอดภัย โดยในเบื้องต้นจะให้บริการแก่ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขก่อน จากนั้นจึงเริ่มจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page