DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ช็อกโกแลตแมลง

แมลงจะเป็นอาหารแห่งอนาคตหรือไม่ เมื่อนำมาจับคู่กับความเย้ายวนของช็อกโกแลตด้วยข้อจำกัดของแหล่งโปรตีนในอนาคตอย่างเนื้อสัตว์ที่กำลังสร้างภาระจากการผลิตให้กับโลก ในขณะที่แหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ อย่างแมลงกลับไม่ได้รับการตอบรับจากคนส่วนใหญ่ Jisun Kim นักออกแบบชาวเกาหลีใต้จึงทำงานเชิงทดลองเพื่อศึกษาวิธีคิดของคนในสังคมด้วยการนำแมลงมาจับคู่กับช็อกโกแลต


‘แมลง’ มีความหลากหลายของสายพันธุ์และมีจำนวนมหาศาลบนโลกนี้ ประมาณการณ์ว่าจำนวนประชากรของแมลงนั้นมากกว่าจำนวนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เทียบกับจำนวนประชากรมนุษย์แล้วพบว่ามีจำนวนแมลงบนโลกเป็นสัดส่วน 1,400 ล้านตัวต่อจำนวนมนุษย์ 1 คน และด้วยความสามารถในการเพิ่มจำนวนที่รวดเร็ว แมลงจึงกลายเป็นแหล่งโปรตีนของโลกที่กำลังถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้


การออกแบบการท้าทายความรับรู้

ในประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมการกินแมลงที่ส่งต่อกันมานาน แต่สังคมสมัยใหม่กลับรู้สึกขยะแขยงและไม่กล้าที่จะกินแมลง คล้ายกับในเกาหลีใต้ ซึ่ง Jisun Kim (https://www.lalalajisun.com/) พบว่าแมลงนั้นมักถูกผลักให้เป็นอาหารที่ไม่น่าพิสมัย ต่างจากขนมหวานและอาหารไขมันสูงซึ่งสังคมส่วนใหญ่กลับให้การยอมรับ รวมไปถึงแหล่งโปรตีนอย่างเนื้อหมูและเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งมีกรรมวิธีการเลี้ยงและชำแหละที่ใช้พลังงานมาก เสี่ยงต่อการปนเปื้อนและสะสมของสารเคมี และยังปล่อยของเสียและคาร์บอนจำนวนมากในการทำให้ได้มา


เมื่อหน้าตาของแมลงเป็นสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัว Kim จึงนำแมลงมาเปลี่ยนรูปให้เป็นผงแล้วนำไปใช้เป็นส่วนผสมของช็อกโกแลตโดยใส่เข้าไปเป็นส่วนประกอบถึง 10% และออกแบบหน้าตาของช็อกโกแลตและบรรจุภัณฑ์ให้ล้อไปกับรูปทรงของแมลงและดักแด้ของแมลง การออกแบบครั้งนี้ตั้งใจให้เป็นการท้าทายความเชื่อและการรับรู้ของคนเกี่ยวกับการกินแมลง และด้วยการทำเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้คนจะยอมเปิดรับต่อการกินแมลงได้ง่ายขึ้นด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ชวนให้ลิ้มลอง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม