top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ที่นั่งป้องกันผู้ก่อการร้าย

อเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมืองใหญ่ม้านั่งตัวนี้เป็นผลงานของนักออกแบบชาวอเมริกัน Joe Doucet ซึ่งถูกนำไปติดตั้งไว้บริเวณ Times Square ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่มีผู้คนพลุกพล่านและมีการจราจรที่คึกคักตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน


ด้วยโครงสร้างคอนกรีต 5 ชิ้นที่เชื่อมต่อกันด้วยกลไกแบบข้อต่อ ทำให้ม้านั่งชุดนี้สามารถเปลี่ยนฟอร์มตัวเองใหม่ให้กลายเป็นรั้วที่ช่วยดูดซับความรุนแรงเมื่อถูกชนจากรถที่วิ่งด้วยความเร็ว


การออกแบบเพื่อความปลอดภัย

ปกติรั้วที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุจะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่เมื่อเหตุการณ์สงบรั้วเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งของที่ตั้งอยู่เฉยๆ และขวางกั้นการเคลื่อนไหวของผู้คน งานออกแบบชิ้นนี้จึงเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนรั้วกันชนที่ขวางกั้นปฏิสัมพันธ์ของคนให้กลายเป็นสิ่งของที่ผู้คนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กลายเป็นการพลิกกับให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนมากขึ้นกว่าเดิม


การออกแบบครั้งนี้ยังเป็นการลดความแข็งกร้าวของรั้วกันชนให้มีภาพลักษณ์ที่นุ่มนวลมากขึ้น และด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นแบบโมดูลาร์ (modular คือ การออกแบบเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ ให้สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ไม่สิ้นสุด) ทำให้ม้านั่งกันชนนี้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลากหลายตามพื้นที่ที่ต้องการนำไปใช้งาน รองรับรูปแบบของพื้นที่ได้โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จริง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page