DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ภาพลักษณ์โครงการเพื่อสังคม 'ก่อการครู'


หากประเทศพัฒนาได้ด้วยรากฐานทางการศึกษา แล้วการศึกษาของไทยควรไปทางไหนต่อ? โครงการเพื่อสังคมอาจต้องเริ่มจากแนวคิดและแผนงานที่ดีก่อน แต่เมื่อทุกอย่างตกตะกอนจนได้ที่แล้ว การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายจะทำได้อย่างไร? วันนี้มาลองดูตัวอย่างโครงการใหญ่ที่จับประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของไทย ซึ่งทีมงาน SolidSprout Design Agency ได้เข้ามาช่วยวางภาพลักษณ์ให้ตั้งแต่ก้าวแรกๆ

โครงการนี้เริ่มต้นจากไอเดียของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การนำของคณะน้องใหม่ที่มีชื่อว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2018 ภายใต้ชื่อเก๋ๆ ว่า ‘ก่อการครู’ ครั้งแรกที่ทีมงานของเราได้รับการทาบทามให้เข้ามาช่วยวางภาพลักษณ์ให้โครงการ คำถามแรกของเราคือ ‘อะไรคือเป้าหมายที่โครงการอยากจะพาไปให้ถึง’ หลังได้พูดคุยกับทีมเจ้าของโครงการ เรารู้สึกทึ่งกับความจริงจังและมุ่งมั่นของคนทำโครงการที่ใส่ความตั้งใจลงไปเต็มเปี่ยม เพราะโครงการนี้ต้องการจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สะกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของไทยทั้งระบบ ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากครูซึ่งเป็นคนทำงานจริงและเป็นคนที่ได้พบเจอกับปัญหาจริงในระบบการศึกษา โจทย์นี้ใหญ่พอสมควร เพราะสิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้โครงการนี้เข้าถึงใจของครูได้ทั่วประเทศ จากการพูดคุยและศึกษาคนที่ทำงานในระบบการศึกษาเราจึงพบว่าคนที่ทำงานในภาคการศึกษามีความกดดันสูงมากที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของระบบ แต่สิ่งที่โครงการนี้ต้องการทำคือการดึงดูดครูที่เคยมีพลังและกำลังจะหมดไฟ ให้ได้เข้ามาเติมพลังและลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้ง ดังนั้น keyword สำคัญที่เราได้ คือ เราต้องสื่อสารถึงความกล้าคิดกล้าทำ ความมุ่งมั่นจริงจัง การค้นพบแรงบันดาลใจ ความน่าเชื่อถือและมีคุณค่า การทำเพื่อผู้อื่น และที่ขาดไม่ได้คือความรู้สึกที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ จากองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เราเริ่มวางภาพลักษณ์ให้โครงการด้วยเส้นสายที่เบาสบายแต่ก็หนักแน่นและจริงจัง เราเลือกใช้ภาพจริงเพื่อสื่อให้เห็นถึงการเข้าถึงสภาพความเป็นจริงของคนทำงาน และในขณะเดียวกันก็เลือกใช้ภาพกราฟฟิกมาประกอบเพื่อให้สื่อสารถึงความสดใหม่ จินตนาการ และความหวัง ในขณะที่ตัวหนังสือและรูปแบบการจัดวางทั้งหมดที่เป็นระเบียบช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและยังเป็นรูปแบบที่ครูคุ้นเคย งานนี้เราพยายามหาเส้นกึ่งกลางจนเราได้เจอจุดสมดุลระหว่างความภูมิฐานน่าเชื่อถือและความกล้าที่จะทลายกรอบเดิม ความรู้สึกเหล่านี้ถูกแทรกลงไปในโลโก้ สื่อและสิ่งพิมพ์ รวมทั้งป้ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดมา

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหน เพราะตั้งแต่ปีแรกที่ปล่อยโครงการออกมาก็ได้เสียงตอบรับมากมาย จนตอนนี้ได้ขยายผลทำต่อในปีที่สอง และยังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่จับเฉพาะครูในโรงเรียน ตอนนี้ไปถึงผู้บริหารในสถานศึกษากันแล้ว!


ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไว้วางใจให้เราได้ช่วยจัดวางภาพลักษณ์ของโครงการนี้ จนตอนนี้เราเริ่มเห็นครูรุ่นใหม่จำนวนมากที่เป็นผลผลิตจากโครงการได้เข้ามาเติมไฟในใจ จนสร้างการเปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนเล็กๆ ของเขาได้จริงแล้ว


SolidSprout Co.,Ltd. ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


Tel : 061 491 8292 Line : @solidsprout Email : info@solidsprout.com Website: http://www.solidsprout.com

© 2020 SolidSprout Company Limited.