DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เสื้อผ้าช่วยคนพิการแต่งตัว

ถ้าไม่มีแขนจะใส่เสื้อผ้าเองได้อย่างไร ร่างกายที่แตกต่างก็ต้องการเสื้อผ้าที่แตกต่างด้วยแฟชั่นดีไซเนอร์ในยุคนี้คงต้องพลาดอะไรไปแน่หากยังมัวแต่พัฒนาเสื้อผ้าโดยคำนึงถึงแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะในยุคนี้ 'ความเท่าเทียม' กลายเป็นประเด็นสำคัญที่คนในสังคมต่างพูดถึง ด้วยโจทย์นี้ทำให้แฟชั่นดีไซเนอร์ Lili Pázmány หันมาสนใจออกแบบเสื้อผ้าสำหรับผู้พิการ


ด้วยความรู้ด้านการออกแบบแฟชั่นและประสบการณ์ตรงจากแม่ของเธอที่ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS หรือ Multiple Sclerosis) ทำให้เธอสนใจที่จะทำให้ผู้พิการสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์ของตัวเองได้ ด้วยการเติมเต็มความสามารถในการจัดการกับเครื่องแต่งกายของตนเอง


การออกแบบเพื่อคืนความสามารถในการดูแลตนเอง

เมื่อร่างกายของผู้พิการมีความสามารถที่แตกต่างจากคนทั่วไป เสื้อผ้าของผู้พิการก็ควรตอบโจทย์ในการสวมใส่ที่เจาะจงสำหรับผู้พิการด้วย จากข้อสังเกตนี้ทำให้ Pázmány หันมาสนใจกับวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายและวิธีการที่ผู้พิการสวมใส่และถอดเสื้อผ้าของตนเอง


หลังการเก็บข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่นาน ก็ได้ต้นแบบของเสื้อผ้าที่สามารถแยกส่วนได้และมีกลไกในการสวมใส่และถอดออกได้โดยแตกต่างจากเสื้อผ้าปกติ หูหิ้วและโครงสร้างที่สามารถจับ ดึง หรือลากได้อย่างสะดวกไม่ได้แค่ช่วยเสริมให้เสื้อผ้ามีผิวสัมผัสและหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้ผู้พิการสามารถสวมใส่และถอดเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้น แบรนด์เสื้อผ้าใหม่นี้เริ่มต้นด้วยการทำให้เสื้อผ้าของผู้พิการดูทันสมัย โดยตัดเย็บและการใช้วัสดุที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อผ้าแนว streetwear ซึ่งเป็นรูปแบบแฟชั่นของตลาดขนาดใหญ่ในปัจจุบัน

[ติดตาม Pázmány ที่ facebook.com/lili.pazmany]


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.