top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ไม้สื่อสาร หน้าจอประคองสติ

เชื่อมต่อกับโลกกว้าง แต่สติไม่หล่นหายไปกับเสียงแจ้งเตือน


ผลงานจากญี่ปุ่นชิ้นนี้เชื่อมต่อกับโลกเทคโนโลยีอย่างสุดขั้วโดยไม่ทิ้งความสงบและอยู่กับธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นอนาคตของงานออกแบบเมื่อผู้คนเบื่อหน่ายกับเทคโนโลยีที่แข่งกัน ‘ตะโกน’ ใส่ผู้ใช้งาน


งานออกแบบชิ้นนี้มาจากทีมงานชาวญี่ปุ่นจากเมืองเกียวโต (Kyoto) เกิดจากการที่ทีมงานแต่ละคนพบว่าอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ต่างๆ เริ่มทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแม้แต่ในบ้าน โดยทุกนาทีจะมีเสียงแจ้งเตือนจากมือถือว่ามีข้อความใหม่หรือมีข่าวสารอัพเดทที่คิดว่าเราจะสนใจโผล่ขึ้นมาให้ต้องก้มลงไปมองบ่อยๆ จนทำให้คนในบ้านขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันเอง


การออกแบบความสงบเงียบของจิตวิญญาณ

แม้ว่าหลายคนจะพยายามปฏิเสธการใช้โทรศัพท์มือถือแต่ก็ดูเหมือนการหันหลังให้กับเทคโนโลยีจะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตลำบากขึ้น เพราะวิธีที่คนส่วนใหญ่สื่อสารกันในปัจจุบันนั้นดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยประเด็นปัญหานี้นำมาซึ่งการก่อตั้งแบรนด์ mui (https://mui.jp/) เพื่อเฟ้นหาวิธีการที่จะทำให้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับมนุษย์สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่มนุษย์ยังสามารถรักษาอำนาจในการควบคุมสติของตัวเองไว้โดยไม่ถูกช่วงชิงไปอยู่ที่ตัวอุปกรณ์


mui เสนอรูปแบบของปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่คือหน้าจอติดผนังที่ทำจากไม้ธรรมชาติ (ไม่ใช่พลาสติกที่เลียนแบบไม้อย่างที่มีในท้องตลาดส่วนใหญ่) โดยปัจจุบันกำลังพัฒนาต้นแบบจากไม้ต้นเมเปิล ไม้ต้นเชอรี่ และไม้แอช โดยจะสามารถเรืองแสงสีขาวเป็นภาพและตัวอักษรได้เมื่อลูบเบาๆ อุปกรณ์นี้จะไม่ส่งเสียงรบกวน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ในการรับ-ส่งข้อความ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ปรับแสงสว่างและควบคุมอุปกรณ์ในห้อง ค้นหาและเล่นเพลงที่ชอบ ตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา อุณหภูมิ และตั้งปลุก โดยเชื่อมต่อกับฟังก์ชั่นอีกนับพันได้ผ่าน IFTTT เรียกได้ว่าทำงานได้แทบทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องถูกรบกวนใจจากโทรศัพท์มือถือ และยังกลืนเข้ากับธรรมชาติของบ้านด้วยความเป็นไม้จริงและผิวสัมผัสที่มีชิ้นเดียวในโลก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page