DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

คลื่นมหาสมุทรพลาสติก

มาเรียมน้อยจากไปในที่นี้ และคลื่นน้ำขวดพลาสติกที่สะท้อนปัญหาขยะมหาสมุทรระดับโลกนอกจากพะยูนน้อย ‘มาเรียม’ ที่ต้องตายไปพร้อมกับขยะพลาสติกในทางเดินอาหาร กี่ครั้งแล้วที่เราต่างได้เห็นข่าวของการสูญเสียสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่ไร้ทางสู้โดยเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างเห็นแก่ตัวของมนุษย์ การปลูกจิตสำนึกอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืนในระยะยาว แต่จะทำอย่างไรคนทั่วไปจึงจะเริ่มหันมาลงมือทำและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองกันจริงๆ เสียที


ความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ร่วมโลกกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายหน่วยงานพยายามช่วยกันกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ นั่นก็เพราะขยะพลาสติกที่ถูกปล่อยให้หลุดรอดลงสู่ทะเลไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศของตนเองเพียงประเทศเดียว แต่ขยะแต่ละชิ้นสามารถเดินทางไปในมหาสมุทรทั่วทั้งโลกและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้อยใหญ่ในทะเลได้อย่างไม่จำกัดชีวิต


การออกแบบวิธีการสร้างความตระหนักรู้

ตัวอย่างที่เรานำมาให้ชมนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศเม็กซิโก เป็นการทำงานของทีมงาน Ulf Mejergren Architects (UMA) (https://www.u-m-a.se/) เพื่อทำให้เห็นว่าขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้มากขนาดไหน


โครงการนี้มีชื่อว่า ‘New Wave’ เป็นการนำขวดพลาสติกมาพัฒนาให้เป็นรูปคลื่นมหาสมุทรขนาดยักษ์โดยติดตั้งเป็นพื้นผิวภายนอกของศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ เพื่อจะทำให้เยาวชนได้หันมาสนใจและมองเห็นว่าขยะพลาสติกและขวดพลาสติกกำลังก่อตัวกันอยู่ในมหาสมุทรมากอย่างน่าเป็นห่วงและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขวดพลาสติกที่นำมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะครั้งนี้ถูกนำมาร้อยในแนวตั้งเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปทรงยาวขึ้นไปในความสูงประมาณตึก 3 ชั้นและทาด้วยสีที่ไล่ระดับความเข้มของน้ำทะเล โดยขวดพลาสติกชั้นล่างถูกหล่อปูนเอาไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรง ในขณะที่ขวดน้ำที่อยู่ด้านบนสามารถเคลื่อนไหวไปตามแรงลมเหมือนเป็นคลื่นทะเลที่ยังมีชีวิต เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่นอกจากจะเป็นความตั้งใจที่จะทำให้เกิดแรงกระเทือนไปถึงการรับรู้ของเด็กๆ ยังมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดฟังก์ชั่นในการส่งเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ได้พบเห็นด้วย การสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาขยะพลาสติกอาจสามารถทำได้อีกหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ความสวยงามของโครงการที่เกิดขึ้น หากแต่เป็นการลงมือทำที่ทุกคนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อช่วยกันรับผิดชอบต่อโลกใบนี้กันคนละไม้คนละมือ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.