DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ดินสอกับสมุดที่เขียนไม่มีวันหมด

ดินสอที่จะอยู่ตลอดไป เขียนได้ไม่มีวันหมด ไม่ต้องเหลา ไม่มีไส้ดินสอเจ้าของรางวัล Red Dot Award 2019 นี้น่าจะเป็นดินสอที่ยั่งยืนที่สุดที่เคยมี เพราะจะคงทนอยู่ได้ตลอดไป รีไซเคิลได้ถ้าต้องการ และไม่รบกวนการตัดไม้ การเผาถ่านไม้และกราไฟต์ธรรมชาติ และกลไกในการใช้งานกับสมุดที่ทำมาพิเศษ จะทำให้ไม่ต้องซื้อสมุดใหม่อีกเลย


เครื่องเขียนซึ่งอยู่คู่กับวัฒนธรรมมนุษย์มาอย่างยาวนานอย่างดินสอกำลังถูกปรับเปลี่ยนโฉมหน้าและกลไกการใช้งานใหม่ หลังพบว่าในแต่ละปีมีดินสอที่ถูกผลิตขึ้นบนโลกจำนวนราว 1 หมื่นล้านแท่ง เทียบได้กับปริมาณการตัดต้นไม้ขนาดกลางมาใช้ในการผลิตจำนวนปีละ 3.3 หมื่นต้น นี่ยังไม่นับรวมผลกระทบจากการผลิตและการทำเหมืองกราไฟต์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของไส้ดินสอ


การออกแบบความยั่งยืนที่สวยงาม

การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความยั่งยืนหรือดีต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ครั้งมักเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้มากเสียจนทำให้เกิดความยุ่งยาก คนส่วนใหญ่เมื่อต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองมากๆ จึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยากใช้งาน บางผลิตภัณฑ์แย่กว่านั้นคือด้วยความอยากให้ดีต่อโลกจึงต้องตัดทอนส่วนประกอบบางอย่างจนทำให้เสียเปรียบผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในแง่ของการใช้งาน ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นเพียงไอเดียที่ไม่ถูกนำมาใช้จริง


ดินสอด้ามนี้เป็นความพยายามในการทำให้ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้สึกคุ้นเคยและยังมีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าดินสอไม้ทั่วไป ด้วยการผลิตที่ทำมาจากอลูมิเนียมแบบไร้รอยต่อและโครงสร้างปลายดินสอที่ทำมาจากโลหะผสมชนิดพิเศษ ทำให้ดินสอด้ามนี้สามารถเขียนลงบนกระดาษได้อย่างไม่มีวันหมด โดยแทนที่จะใช้กราไฟต์ ดินสอด้ามนี้กลับสร้างลวดลายจากการเขียนด้วยกระบวนการออกซิเดชั่น (oxidation) ซึ่งทำให้รอยเขียนที่ได้นี้สามารถลบได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย นอกจากนี้ Nuka (http://e.fnd.to/eternalstationery ) ยังผลิตสมุดที่ทำมาจากอีลาสโตเมอร์ (elastomer) ซึ่งทนต่อการฉีกขาด สามารถเขียนในน้ำได้ และลบเขียนใหม่ได้แบบตลอดกาลด้วยเช่นเดียวกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.