top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

อุปกรณ์เสริมในครัวเพื่อคนพิการ ช่วยให้ทำอาหารได้ด้วยแขนข้างเดียว

อีกครั้งหนึ่งที่ ‘ดีไซน์’ ทำหน้าที่แก้ปัญหาในแบบที่ไม่มีใครใส่ใจมาก่อนอุปกรณ์ชิ้นนี้ชื่อว่า ‘Pan Pickle’ ( https://panpickle.co.uk ) เป็นผลงานของ Tim Chapman นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก University of Nottingham ได้รับรางวัล RSA Student Design Awards ด้วยงานออกแบบที่ดูเรียบง่ายแต่ตอบโจทย์ปัญหาได้ตรงจุด ผลิตง่าย และนำไปใช้งานได้หลากบริบท


ผลงานนี้เป็นเพียงแผ่นซิลิโคนเกรดอาหาร (food-grade silicone) ซึ่งมีโครงสร้างยืดหยุ่นโค้งงอโอบรับกับความโค้งของหม้อหรือกะทะสำหรับทำอาหาร ผลงานชิ้นนี้ช่วยให้การทำอาหารของผู้พิการสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยมือข้างเดียว สามารถเป็นตัวบอกขอบเขตการสัมผัสให้แก่ผู้พิการทางสายตาว่าบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ตรงไหน และยังช่วยให้คนทั่วไปสามารถทำอาหารได้ในห้องทำครัวที่กำลังขยับเคลื่อนไหว (เช่น บนรถ บนเรือ เป็นต้น)


ที่น่าสนใจอีกอย่างคือผลงานนี้มีรูปทรงที่เรียบง่ายมากๆ ไม่ต้องมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อน จึงสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างสะดวกและมีราคาถูก จึงสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากโดยไม่ได้จำกัดแต่ผู้พิการเท่านั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comentarios


bottom of page