top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ชวนเดินชมในศูนย์เรียนรู้ ‘เสมือน’

30 นาทีที่จะเปลี่ยนการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับพื้นที่รอบตัวมีการออกแบบพื้นที่เสมือนไม่กี่แห่งที่เราจะแนะนำให้เข้าไปเรียนรู้ และนี่คือตัวอย่างของการจำลองอาคารทั้งหลังให้กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเดินชมได้อย่างอิสระแบบ 360 องศา ผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่ในมือ


พื้นที่เสมือนกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราทุกคน ครั้งนี้เป็นการทำงานระดับใหญ่มากๆ ของคณะกรรมการยุโรป (European Commission) โดยร่วมมือกับนักออกแบบ Vincent Callebaut ในการสร้างศูนย์เรียนรู้เสมือนจริงที่ชื่อว่า ‘Pollinator Park’


Pollinator Park เป็นพื้นที่เสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ‘pollinator’ หรือแมลงที่ช่วยผสมพันธุ์ให้พืช พร้อมกับพาเดินทางข้ามเวลาไปสู่อนาคตถึงปี 2050 เพื่อสำรวจสถานการณ์อาหารของโลกเมื่อขาดแมลงตัวเล็กๆ เหล่านี้


สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับหลายคนที่ได้เข้าไปเดินชมในอาคารเสมือนนี้คือ ‘เหมือนได้อยู่ในอาคารจริงๆ’ เพราะออกแบบมาโดยใส่รายละเอียดสูงอย่างน่าประทับใจ ตั้งแต่การต้อนรับเมื่อเข้าสู่อาคาร ไปจนถึงรายละเอียดในการชวนทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างทาง


ความน่าประทับใจนี้ยังไม่รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดวางด้วยปริมาณพอเหมาะ แถมยังให้คนที่เดินชมได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโลกเสมือนนี้ด้วย ทำให้หลายอย่างที่แม้จะเกิดขึ้นผ่านหน้าจอแต่ก็สร้างความสะเทือนอารมณ์ได้อย่างง่ายดาย


ลองเข้าไปชมได้จากลิ้งก์นี้ http://pollinatorpark.eu

(เปิดผ่านเบราเซอร์ Chrome, Edge, Firefox หรือใช้ VR ผ่าน Oculus Rift, Oculus Quest)


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page