DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เรากำลังล่องเรืออยู่ในอ่างของปัญหา?

หลายปีที่ผ่านมานี้กิจกรรมของมนุษย์ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อหลายสิ่งในทางลบมากขึ้น และเราอยากชวนทุกคนมองดู ‘แนวโน้ม’ ของการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน1

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกำลังไหลไปรวมกันที่ ‘คนที่ได้ประโยชน์อยู่แล้ว’ มากขึ้นเรื่อยๆ

พูดอีกความหมายหนึ่งคือ “คนที่รวยอยู่แล้วกำลังรวยมากขึ้น คนที่อยากรวยต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้มีรายได้ และคนที่จนอยู่แล้วก็จะยิ่งใช้ชีวิตลำบากขึ้น”


นี่คือความอัปยศของระบบการกระจายเงินตรา คนที่รวยที่สุด 10% แรกของโลกกำลังเป็นเจ้าของทรัพยากรมากกว่า 40% ของโลกนี้ [ข้อมูลจาก UNDP, 2021] ความเจ็บปวดนี้มากเพียงพอหรือยังเมื่อได้เห็นว่าคนเหล่านี้มีอำนาจมากเพียงใด และคนอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกลุ่ม 10% จะต้องใช้ชีวิตที่ยากลำบากและ ‘เสียงเบา’ มากเพียงใด


ระบบเสรีนิยมนั้นอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่ชื่อบอกไว้ เพราะกำลังทำให้ชีวิตของคนจำนวนมากอีก 90% ที่เหลือนั้นต้อง ‘ไร้เสรี’


2

ความต้องการทรัพยากรที่มากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรของโลกสวนทางกลับไปในความเปราะบาง

ปัญหาความต้องการทรัพยากรมีมานับร้อยปีแล้ว แม้เราจะผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเขียว (Green evolution) และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มาหลายสิบปีแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้ตอบโจทย์ที่ยั่งยืนของการสร้างและการใช้ทรัพยากรได้อย่างสมบูรณ์


หลายสิบปีมานี้เราสูญเสียพื้นที่ป่าและแผ่นดินที่อุดมด้วยความสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่พื้นที่บนบก แต่ในผืนน้ำ แผ่นน้ำแข็งขั้วโลก ความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดและแนวปะการังที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำก็ถูกทำลายด้วยผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน [ข้อมูลจาก WWF, 2021]


3

ความขัดแย้งในสังคมที่สร้างความงงงวย

หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งทั้งจากภายในและภายนอก ผลการคัดเลือกผู้นำของหลายประเทศเกิดขึ้นอย่างงงงวย มีการรัฐประหาร การยึดอำนาจโดยคนบางกลุ่ม การไม่เคารพกฎกติกา ความขัดแย้งในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง


ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความโหวงเหวงหาที่พึ่งไม่ได้ทำให้คนต้องหันไป ‘เชื่อ’ ในสิ่งที่เป็นความหวังลมๆ แล้งๆ และตอบสนองต่อความขัดแย้งด้วยความก้าวร้าว เพราะสมองไม่อาจคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุผลได้อีก เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นโดยใช้อารมณ์ และคนที่ควรจะยึดมั่นในหลักการก็ได้สูญสิ้นศรัทธาในชีวิตของตนเองไปเสียแล้วเพราะเหตุนี้การขับเคลื่อนสังคมจึงมีความสำคัญ


หากไม่มีใครทำอะไรในตอนนี้เลย ผลกระทบนี้คงไม่ต้องรอถึงรุ่นหน้า เพราะมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราเองในตอนที่แก่เฒ่า หรือแม้แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเช่นกัน


ความรับผิดชอบของคนแต่ละรุ่นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนรุ่นอื่นอยู่เสมอ


ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของคน การศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อของคนในประเทศ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง


แต่ละหน่วยต่างเชื่อมโยงถึงกัน


นี่คือเหตุผลว่าทำไมการขับเคลื่อนสังคมและการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกเหนือจากจะช่วยหลีกเลี่ยงผลด้านลบที่เกิดขึ้นต่อแต่ละหน่วยใน ‘นิเวศ’ นี้แล้ว การขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ เพื่อพลิกสถานการณ์ลบให้เริ่มกลับกลายเป็นบวกทีละน้อย


อ้างอิง

UNDP (2021). Goal 10. Reduced Inequality. www.undp.org

WWF (2021). Living Planet Report 2021. www.worldwildlife.org

Photo by Marek Okon


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.