top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

แอร์แบบพกติดหลัง

ช่วยลดอุณหภูมิลงได้กว่าสิบองศา ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กใกล้เคียงกับนามบัตรอุปกรณ์นี้อาจเป็นข่าวดีของประเทศเมืองร้อนอย่างไทยเรา เพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Sony ซึ่งเตรียมที่จะวางขายในช่วงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ของญี่ปุ่น สามารถพกพาได้และช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้นหรือลดลงได้


ความอึดอัดและไม่สบายตัวจากการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันของประเทศเมืองร้อนอาจทำให้ไม่สามารถเปิดประสบการณ์ในกิจกรรมกลางวันได้เต็มที่ตามที่ต้องการ ในขณะที่การท่องเที่ยวเพื่อสะสมประสบการณ์กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของคนในยุคถัดไป จึงเป็นที่มาของอุปกรณ์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายชนิดนี้


การออกแบบเพื่อความสบายตัว

อุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า 'Reon Pocket' (https://youtu.be/2dlzdZlbq2Q) เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและพกพาได้ ด้วยขนาดที่เล็กมากเท่ากับนามบัตร (แม้ระดับความหนาจะยังไม่ได้น้อยขนาดนั้นก็ตาม) จึงทำให้สามารถสอดไว้ใต้เสื้อผ้าได้ โดยเมื่อเปิดใช้งานจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายลงได้มากถึง 13 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวก็สามารถสร้างความอบอุ่นขึ้นได้มากขึ้นอีกราวๆ 8 องศาเซลเซียส


การเปิดใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้แต่ละครั้งสามารถปรับอุณหภูมิได้ต่อเนื่องประมาณ 1.5 ชั่วโมง โดยจะวางขายพร้อมกับเสื้อยืดชั้นในซึ่งมีช่องสอดอุปกรณ์ไว้ที่บริเวณด้านล่างท้ายทอย ด้วยความที่บางมาก ทำให้สามารถสวมเสื้อผ้าทั่วไปทับไว้ด้านนอกโดยแทบจะกลมกลืนกับเสื้อผ้าเป็นเนื้อเดียวกัน อุปกรณ์นี้จะเริ่มวางขายในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปี 2020 และสงวนสิทธิการซื้อฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

تعليقات


bottom of page