© 2020 SolidSprout Company Limited.

'โฮโลแกรม' ช่วยเลิกทำร้ายสัตว์

Updated: Sep 19, 2019

สวนสัตว์และโรงละครสัตว์อาจทำให้คนที่ไปเที่ยวรู้สึกเพลิดเพลินใจ แต่รู้หรือไม่ว่าหลายแห่งมีการทำร้ายและทรมานสัตว์โรงละครสัตว์เป็นธุรกิจให้ความบันเทิงที่มักนำสัตว์แปลกหายากและสัตว์แสนรู้หลากหลายชนิดมาแสดงโชว์ในรูปแบบที่ทำให้คนที่เข้าชมได้ตื่นตาตื่นใจ แต่กว่าจะมาถึงจุดที่สัตว์น้อยใหญ่จะขึ้นแสดงได้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก


การฝึกฝนและการกักขังสัตว์ในหลายครั้งทำให้สัตว์เกิดความเครียด บางครั้งสัตว์ต้องถูกพรากจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยและฝูงของตนเอง และหลายครั้งการฝึกฝนสัตว์ก็ทำด้วยความรุนแรง สิ่งเหล่านี้ทำให้โรงละครสัตว์หลายแห่งถูกสอบสวนและถูกสั่งปิด นอกจากนี้กลุ่มคนที่รักสัตว์ก็ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเลิกให้การสนับสนุนโรงละครเหล่านี้


การออกแบบที่เห็นแก่เพื่อนสัตว์ร่วมโลก

โรงละครสัตว์เก่าแก่ของเยอรมันที่ชื่อว่า Roncalli Circus ตระหนักถึงปัญหานี้จึงเกิดแนวคิดการสร้างโรงละครสัตว์รูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้สัตว์ในการแสดงเลยแม้แต่ตัวเดียว โดยเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้คือ 'โฮโลแกรม'


โฮโลแกรม (hologram) เป็นเทคโนโลยีในการฉายภาพสามมิติกลางอากาศด้วยการใช้กล้องฉายภาพเลเซอร์ที่ทำให้ภาพที่ถูกฉายมีมิติความลึกและดูเหมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้ชมในโรงละครสามารถเพลิดเพลินกับการแสงของ 'สัตว์เสมือน' หลายร้อยชีวิต ทั้งแบบบนบก ในน้ำ และกลางอากาศ นับว่าเป็นการช่วยเหลือสัตว์ได้จำนวนมาก และยังทำลายข้อจำกัดเดิมๆ ที่เคยมีในการแสดงปกติ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

DESIGN for SOCIAL IMPACTS