top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

กอดหมอนแสงให้หายเศร้า

ความเศร้าคงคลายลงได้ถ้ามีใครให้กอด แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของ 'แสง' ด้วยเหมือนกันนับว่าเรายังโชคดีที่ประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างไทยเราไม่ค่อยมีใครที่เกิดอาการซึมเศร้าเพราะคุดอยู่กับสภาพอากาศที่หม่นหมองมากนัก แต่ในยุโรปและอเมริกาปรากฎการณ์นี้เป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานทางสาธารณสุขให้ความใส่ใจ เพราะสภาพอากาศสามารถส่งผลต่ออารมณ์ของเราได้โดยไม่รู้ตัว


ภาวะซึมเศร้าจากการเปลียนแปลงของฤดูกาล (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายได้รับแสงสว่างธรรมชาติในปริมาณที่น้อยเกินไป โดยปกติจะส่งผลมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูหนาว


การออกแบบให้รู้สึกคุ้นเคย

วิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลในการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าประเภทนี้คือการเข้าไปจัดการกับปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ด้วยการเปิดไฟจากโคมไฟที่ถูกออกแบบมาพิเศษโดยให้คนที่ต้องการรักษานั่งมองดวงไฟนั้นประมาณวันละ 20 นาที วิธีนี้โดยทั่วไปก็ได้ผลดี แต่ก็ยังมีปัญหาคือผู้ป่วยมักรู้สึกเบื่อ เพราะการต้องนั่งจ้องดวงไฟนานๆ เป็นสิ่งที่ขัดกับวิถีชีวิตปกติของคนทั่วไป


การออกแบบหมอนแสงไฟในครั้งนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชื่อ Rebecca Erde จาก Rhode Island School of Design ที่พบว่าสิ่งที่ผู้คนรู้สึกเป็นมิตรด้วยมักต้องมีลักษณะที่น่าสัมผัส นุ่ม และน่ากอด เมื่อนำแนวคิดนี้มาสู่กระบวนการออกแบบใหม่จึงได้หมอนนุ่มๆ ที่มีกลไกการเปิด-ปิดไฟได้ตามช่วงเวลา ซึ่งก็คาดหวังว่าผลงานออกแบบนี้จะทำให้การดูแลรักษาทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรมากขึ้น และทำให้กิจกรรมการอยู่กับแสงไฟกลายเป็นเรื่องอบอุ่นที่สบายใจที่จะทำในทุกๆ วัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page