DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เปลี่ยนคนในภาพให้ขยับพูด

ภาพถ่ายบุคคลจะขยับพูดได้เมื่อยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถอดรหัสรูปภาพด้วย AIห้องปฏิบัติการทดลองปัญญาประดิษฐ์ของซัมซุง (Samsung's AI lab) พัฒนาเทคโนโลยีในการเปลี่ยนภาพบุคคลให้กลายเป็นวิดีโอของบุคคลที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระด้วยการทำให้โปรแกรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างใบหน้าของบุคคล


เมื่อโปรแกรมสามารถระบุโครงสร้างของใบหน้าคนในภาพได้แล้วจึงนำใบหน้าของอาสาสมัครมาซ้อนทับไว้ข้างใต้ และทำให้ใบหน้าของคนในภาพสามารถขยับและพูดได้เหมือนกับการ 'สวมหน้ากาก'


การออกแบบที่ข้ามพ้นข้อจำกัดของเวลา

ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ภาพนิ่งของบุคคลสามารถกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อปัจจุบันภาพเคลื่อนไหวถูกใช้เป็นหลักฐานที่บรรจุเรื่องราวจำนวนมากและใช้ในการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในอดีต คำถามที่สำคัญคือเราจะจัดการอย่างไรกับวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ความจริงในอดีตนั้นบิดเบี้ยว


ปัจจุบันผลงานชิ้นนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย โดยยังไม่ได้ปล่อยออกมาในลักษณะที่เป็นฟีเจอร์หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับให้คนทั่วไปใช้งาน แต่ก็เป็นหลักฐานของความเป็นไปได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เราได้เตรียมตัวกับการดำเนินชีวิตในยุคที่เทคโนโลยีนั้นถูกพัฒนาและกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกอย่างรวดเร็ว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.