DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เลิกใช้ฝากาแฟพลาสติก

ลดขยะจากการบริโภค ไม่ใช่แค่หลอด แต่รวมถึงฝาด้วยการดูแลโลกด้วยการลดใช้พลาสติกยังคงเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำต่อไป ในขณะที่หลายคนเลิกใช้หลอดดูดน้ำพลาสติก บ้างก็ดื่มจากแก้วโดยตรง บ้างก็หันมาใช้หลอดดูดโลหะหรือซิลิโคน ทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าดีใจ แต่อันที่จริงการบริโภคกาแฟยังมีพลาสติกรูปแบบอื่นนอกจากหลอดดูดด้วย


การออกแบบการเลิกใช้พลาสติก 100%

หากเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นทั่วไป หลายคนอาจเปลี่ยนมาใช้แก้วน้ำส่วนตัวที่ใช้ซ้ำได้ หรือแทนที่จะใช้แก้วพลาสติกก็เปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษและดื่มเครื่องดื่มจากแก้วโดยตรงแทนที่จะใช้หลอดดูด การเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเท่านี้อาจจะเพียงพอแล้ว แต่สำหรับกาแฟ พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นต่างออกไป เพราะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันในช่วงเช้าที่เร่งรีบและต้องการความรวดเร็ว การใช้แก้วส่วนตัวในบางครั้งจึงไม่ตอบโจทย์เพราะการสั่งกาแฟของหลายคนมักเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างทันใดโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า


ถ้วยกาแฟที่เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้มีชื่อว่า ‘Unocup’ ( https://www.unocup.com ) ซึ่งไม่ได้ตัดทอนเอาฝาของถ้วยกาแฟทิ้งไป เพราะได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการซื้อกาแฟมักเป็นรูปแบบสั่งกลับบ้านหรือแบบ to-go ซึ่งผู้บริโภคจะต้องถือถ้วยกาแฟติดตัวออกไปจากร้าน การมีฝาปิดจึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้กาแฟไม่หกเลาะเทอะระหว่างทาง ทีมงานของ Unocup จึงขยายพื้นที่กระดาษของถ้วยกาแฟให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถพับด้วยกลไกแบบ 3 ส่วน ซึ่งจะทำให้ได้รูปทรงคล้ายกับฝากาแฟที่เราต่างคุ้นเคย พร้อมกันนี้ก็ยังมีรูเปิดให้สามารถจิบกาแฟได้เหมือนฝาปกติ ทำให้ช่วยลดขยะพลาสติกไปได้อีกหนึ่งชนิด ซึ่งจะมีผลดีต่อโลกมากๆ อย่างน้อยที่สุดก็ลดการเกิดขยะพลาสติกจากฝากาแฟได้วันละนับหลายล้านชิ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.