DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

มีป้ายไว้ให้หลงทาง ที่ V&A

วิธีคิดที่กลับหัวกลับหางแต่กลับได้ผลดี สำหรับป้ายบอกทางในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่าง V&Aสำหรับการออกแบบกราฟฟิก (graphic design) การจะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ในทันทีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และ 'ป้าย' ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เข้ามาทำหน้าที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบป้ายบอกทาง ซึ่งต้องทำให้คนสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วแม้มองแค่แว้บเดียว


นั่นคือแนวคิดของการออกแบบป้ายโดยพื้นฐาน แต่เมื่อเราพูดถึงพื้นที่การเรียนรู้อย่างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โจทย์ของป้ายบอกทางจึงซับซ้อนและต้องทำหน้าที่ที่มากกว่าแค่การ 'ชี้ทาง' แบบปกติ ในทางกลับกัน ป้ายบอกทางอาจต้องทำหน้าที่ในการทำให้คน 'หลงทาง' ได้ในเวลาที่เหมาะสม


การออกแบบให้เพลิดเพลินจนลืมกฎเกณฑ์

พิพิธภัณฑ์ V&A (Victoria & Albert Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ศิลปะและงานออกแบบชั้นนำของโลกในเมืองลอนดอน มีวัตถุจัดแสดงมากกว่า 6 หมื่นชิ้น ภายใต้อาคาร 7 ชั้น ซึ่งมีกิจกรรมหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมมักอยู่กันแค่ที่ชั้น 1 และมีหลายส่วนจัดแสดงที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปชม แนวคิดการออกแบบป้ายให้คนหลงทางจึงเริ่มต้นขึ้น


การออกแบบป้ายให้หลงทางที่ว่านี้ทำโดย dn&co. ไม่ใช่การออกแบบให้คน 'งง' แต่ตรงกันข้าม ป้ายทั้งหมดกลับถูกออกแบบให้สื่อสารชัดเจนด้วยสีพื้นฐานอย่างขาว-ดำ และตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่อ่านได้ง่าย เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าตนเองจะสามารถหาทางกลับมาที่เดิมได้ (confident and manageable) ในขณะเดียวกันก็ใช้คำที่กระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ (curiosity) เช่น 'Lost in V&A' และ 'Discover' จนคนกล้าเดินออกจากเส้นทางเดินปกติไปในพื้นที่ที่ใจเรียกร้อง และทำให้พื้นที่ทั้งหมดถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะการออกแบบป้ายให้คน 'get lost' ครั้งนี้ไม่ใช่การทำให้คน 'หลงทาง' จริงๆ หรอก แต่คือการทำให้คน 'เพลิดเพลิน' ไปกับการเดินชมจนลืมความกังวลและข้อจำกัดที่เคยมี การออกแบบกราฟฟิกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ต้องคำนึงถึงความสวยงาม แต่ยังสามารถจัดการกับความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้คนที่เข้าชมได้อย่างแนบเนียน

ชม V&A ที่ https://www.vam.ac.uk/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.