DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

รถที่ 'ดำ' ที่สุดที่เคยมี

รถทั้งคันกลายเป็นดวงไฟที่วิ่งแล่นไปมา ด้วยสีดำที่ ‘ดำที่สุด’ ที่เคยมีบริษัทผลิตรถยนต์ BMW ปล่อยตัวรถรุ่น X6 ที่มาพร้อมกับสีรถที่เคลือบสเปรย์ด้วยสีพิเศษซึ่งมีค่าการสะท้อนแสงต่ำมากที่สุดเท่าที่เคยมี จนทำให้รถยนต์กลายเป็นวัตถุที่ ‘มืดสนิท’ จนมองไม่เห็น


การเลือกสีรถยนต์ถ้าไม่นับในเมืองไทยที่หลายคนอาจเลือกตามคติความเชื่อว่าสีของรถบางสีถูกโฉลกกับดวงของตัวเอง ข้อคำนึงในการเลือกสีรถยนต์อย่างหนึ่งที่หลายคนให้ความสำคัญคือสีที่เลือกนั้นจะทำให้สามารถมองเห็นรถในตอนกลางคืนได้ชัดเจนแค่ไหน ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่รถยนต์ของ BMW รุ่นนี้กำลังท้าทายความเชื่อเดิมนั้น


การออกแบบความงามที่ท้าทายกฎเกณฑ์

รถยนต์รุ่น X6 เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ถูกนำมาสเปรย์ทับด้วยสี Ventablack VBx2 ซึ่งเป็นสีที่ ‘ดำที่สุด (blackest)’ ที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน โดยสีนี้มีค่าความสามารถในการดูดกลืนคลื่นแสงที่มองเห็นได้ถึง 99.96% จนทำให้แทบไม่เหลือแสงที่จะสะท้อนกลับมาสู่ดวงตาอีก ด้วยสีพิเศษนี้รถจึงกลายเป็นวัตถุที่ดูดกลืนแสงจนไม่สามารถมองเห็นรูปทรงสามมิติของรถ และคนจะมองเห็นรถคันนี้เป็นเพียงรูปทรงแบบเงา (silhouette) ในลักษณะสองมิติเท่านั้น


การผลิตครั้งนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทรถกับ Surrey Nanosystems (http://www.surreynanosystems.com/vantablack ) เจ้าของเทคโนโลยี Ventablack ซึ่งเป็นสีที่เกิดจากการนำอะตอมของคาร์บอนมาเรียงต่อกันเป็นแท่งในแนวตั้งด้วยความยาว 14-50 ไมโครเมตร ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กเพียง 20 นาโนเมตร การเรียงตัวของคาร์บอนลักษณะนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้แสงเมื่อตกกระทบกับโครงสร้างแล้วจะถูกดูดกลืนเข้าสู่ภายในแทนที่จะสะท้อนกลับออกมา ในเบื้องต้นรถคันนี้จะถูกนำไปจัดแสดงในงาน Frankfurt Motor Show ในวันที่ 12-22 กันยายน 2562 นี้ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.