DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

กังหันลมไร้ใบพัด

การออกแบบที่พลิกโฉม อาจเริ่มที่ฟังก์ชัน หรือเริ่มที่ฟอร์มการใส่ใจกับฟอร์มหรือรูปลักษณ์บางครั้งก็ให้ผลลัพธ์ที่สวยงามแต่กลับไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงที่อยู่ข้างใต้ การออกแบบกังหันลมครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาโดยใส่ใจกับฟังก์ชัน แล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับคือฟอร์มที่เปลี่ยนไป


ลบภาพจำของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบเก่า ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของกังหันลมแบบไร้ใบพัด ต้นแบบกังหันลมนี้เป็นผลงานของ Vortex Bladeless ( https://vortexbladeless.com ) ประกอบด้วยฐานด้านล่างที่ยึดไว้กับพื้นอย่างมั่นคงและส่วนที่ยืดตัวขึ้นสู่ด้านบน ด้วยกระแสลมเพียงแผ่วเบาจะทำให้ส่วนที่อยู่ด้านบนเกิดการสั่นไหว การเคลื่อนไหวของส่วนนี้เองที่จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป


การผลิตไฟฟ้าผ่านการสั่นไหวของโครงสร้างส่วนบนนี้ช่วยทำให้กังหันลมนี้ไม่ต้องมีใบพัด จึงปลอดภัยต่อนกและค้างคาวที่มักบาดเจ็บหรือตายจากการบินชนใบพัดของกังหันลมทั่วไป


กังหันลมรูปแบบนี้ยังให้ประโยชน์ที่มากขึ้นอีก 2 ประการ คือ ความเงียบเชียบ และ การประหยัดพื้นที่ หากเทียบกับกังหันลมทั่วไป กังหันลมไร้ใบพัดนี้มีเสียงรบกวนน้อยมากขนาดที่หูของมนุษย์ไม่อาจได้ยิน และด้วยความที่กินพื้นที่เพียงเล็กน้อยทำให้กังหันลมชนิดไร้ใบพัดสามารถติดตั้งไว้ใกล้กันถี่มากขึ้น


ในเบื้องต้นกังหันลมชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในสเกลเล็ก คือใช้สำหรับการกระจายติดตั้งตามบ้านเรือน และยังไม่ได้มีแผนในการนำไปใช้สร้างฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.