DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

อุปกรณ์ผสมเทียมมุ่งที่สบายใจ

มีลูกเองอย่างสบายใจ การผสมเทียมอย่างเข้าใจความต้องการของผู้หญิงข้ามพ้นขีดจำกัดของเพศสัมพันธ์ มีลูกได้ด้วยการผสมเทียม และในครั้งนี้เป็นการออกแบบของนักศึกษาจากโปแลนด์ University of Arts in Poznań ซึ่งศึกษาความต้องการของผู้หญิง จนทำให้การผสมเทียมเป็นมิตรต่อความรู้สึกมากขึ้น และอาจทำให้การมีลูกทำได้สำเร็จง่ายมากขึ้น


การออกแบบการมีลูกอย่างสบายใจ

การผสมเทียมในช่องคลอด (intrauterine insemination หรือ IUI) เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับคนที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์ได้ยาก หรือต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น คู่รักหญิงรักหญิง ผู้ชายข้ามเพศ ผู้พิการ และผู้มีเชื้อ HIV แต่ในปัจจุบันเครื่องมือผสมเทียมที่ใช้ทั่วไปมักมีหน้าตาที่ไม่น่ารื่นรมย์นัก ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มองดูไร้ความรู้สึก จนทำให้กระบวนการผสมเทียมนั้นสร้างความอึดอัดจนไปถึงสร้างความเครียดให้แก่ผู้หญิง


การออกแบบอุปกรณ์ผสมเทียมครั้งนี้เป็นของ Kamila Rudnicka ( https://www.behance.net/rudnickak989d8 ) ซึ่งพัฒนาเครื่องมือให้ดูอ่อนโยน ผ่อนคลาย ใช้งานง่าย และยังสามารถใช้เป็นเซ็กส์ทอยในระหว่างการผสมเทียมได้ด้วย โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะบรรจุสเปิร์มที่ถูกคัดเลือกไว้ในกระเปาะทรงกลมซึ่งสามารถบีบเพื่อส่งเข้าสู่ช่องคลอดได้ โดยหากไม่ต้องการใช้อุปกรณ์แบบแท่งนี้สอดเข้าไปภายในร่างกายก็สามารถถอดใช้เฉพาะส่วนท่อสีขาวได้ โดยสวมปลอกด้านปลายไว้กับนิ้วมือเพื่อนำส่งเสปิร์มผ่านนิ้วมือของตัวเอง ความสำเร็จจากการออกแบบครั้งนี้เกิดจากการศึกษาความสบายใจของผู้หญิงซึ่งจะรู้สึกดีมากกว่าหากสามารถจัดการกับจุดซ่อนเร้นของตัวเองได้ และยังพบด้วยว่าปริมาณความเครียดที่ต่ำลงสามารถช่วยให้การผสมเทียมประสบความสำเร็จได้ดีมากกว่าเดิม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.