DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เหล้าแบบแคปซูล

ละเมียดรสชาติของเหล้า ด้วยสัมผัสที่แผ่ซ่านทั่วทั้งปากGlenlivet เหล้าวิสกี้จากประเทศสกอตแลนด์ หนึ่งในสกอตช์วิสกี้ (Scotch whisky) ที่มีตำนานเก่าแก่เกือบสองรอยปีแต่ยังไม่หยุดพัฒนาด้วยการออกแบบวิธีการดื่มเหล้ารูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช้ขวดและไม่ใช้แก้ว แต่ใช้เพียงกระเปาะเหล้าที่กินได้ โดยไม่ทิ้งภาชนะบรรจุให้ต้องกลายเป็นขยะอีก


การออกแบบประสบการณ์ของนักดื่ม

แนวคิดการออกแบบครั้งนี้เริ่มต้นมาจากการสังเกตวิธีการแก้ปัญหาขยะขวดพลาสติกที่เกลื่อนโลก ซึ่งปัจจุบันมีการทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยการใช้แผ่นหุ้มที่ทำมาจากสาหร่าย ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้โดยไม่ทิ้งภาระในการกำจัด แนวคิดนี้เคยถูกนำมาใช้แล้วอย่างกว้างขวางในการบรรจุน้ำดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการแข่งขันกีฬาอย่างการวิ่งมาราธอน ซึ่งต้องการความคล่องตัวและหลีกเลี่ยงภาชนะเหลือทิ้งที่จะทำให้เสียเวลาในการกำจัดและอาจตกค้างในพื้นที่ การบรรจุน้ำดื่มไว้ในกระเปาะสาหร่ายจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อประโยชน์เหล่านี้


แต่เมื่อกระเปาะแคปซูลสาหร่ายถูกนำมาจับคู่กับเครื่องดื่มที่มีรสชาติซับซ้อนอย่างเหล้าหรือวิสกี้ ( https://youtu.be/qOOzjDE1Uy8 ) จึงทำให้เกิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ในการสังสรรค์ที่จะทำให้ได้สัมผัสกับรสชาติของการหมักบ่มที่ยาวนานอย่างเต็มอิ่มมากขึ้น การดื่มเหล้าด้วยวิธีนี้ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เสริมใดๆ แต่ใช้วิธีที่เพียงแค่นำกระเปาะแคปซูลนี้เข้าปาก เหล้าที่บรรจุไว้ภายในก็พร้อมที่จะแตกตัวออกทันทีเพื่อพบกับต่อมรับรสที่มีอยู่ทั่วทั้งปาก วิธีการดื่มแบบนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นก็เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่นักดื่ม และยังช่วยให้สามารถนับปริมาณของเหล้าที่ดื่มเข้าไปได้ง่ายยิ่งขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.