DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

สร้างบ้านกระโจมด้วยตัวเอง

คู่มือออนไลน์ที่จะช่วยให้การสร้างบ้านรูปโดมทำได้ง่ายขึ้นแบบ DIYจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองและลองผิดลองถูกมาอย่างยาวนาน Zach Both และ Nicole Lopez จึงรวบรวมความรู้เพื่อบอกเล่าขั้นตอนการเตรียมส่วนต่างๆ สำหรับสร้างบ้านเอาไว้เพื่อให้คนทั่วไปสามารถทำตามได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญคือบ้านหลังนี้ยังเกิดจากการศึกษาวิธีการสร้างบ้านแบบกระโจมซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของอเมริกาด้วย


การสร้างกระโจม (yurt) เพื่ออยู่อาศัยเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อายุนับพันปี ในอดีตอาจใช้หนังสัตว์ ผ้า หรือวัสดุธรรมชาติในการก่อเป็นโครงสร้างเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งอาจมีขนาดเล็กหรือกว้างขวางตามแต่กำลังของผู้สร้างจะสามารถหาวัสดุมาใช้ได้ แต่ในยุคปัจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยีและวัสดุหลายชนิดที่สามารถเลือกใช้อย่างสะดวก การสร้างบ้านทรงกระโจมจึงมีความเป็นไปได้ที่มากกว่าเดิม


การออกแบบการพึ่งพาตนเอง

Both และ Lopez เปิดพื้นที่ออนไลน์เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ https://doityurtself.com/ ซึ่งจะพบได้ทั้งภาพ วิดีโอ คำอธิบายขั้นตอนการทำ และแหล่งวัสดุที่จำเป็นสำหรับการสร้างบ้านกระโจม โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านกระบวนการสร้างบ้านกระโจมของพวกเขาเองซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบ้าน 30 ฟุต หรือประมาณ 9 เมตร


พื้นที่บ้านรูปทรงกระโจมที่ทั้งคู่ใช้เป็นตัวอย่างนี้แบ่งพื้นที่ใช้สอยไว้อย่างเป็นสัดส่วน ทั้งส่วนทำครัว ห้องอาบน้ำ ส่วนพักผ่อนและต้อนรับแขก และห้องนอนซึ่งยกให้อยู่สูงขึ้นไปบนชั้นลอยของบ้าน แม้จะฟังดูซับซ้อนแต่ทั้งคู่ก็สามารถประกอบโครงสร้างภายในบ้านขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยโครงสร้างกระโจมภายนอกนั้นอาศัยเพื่อนสนิทมาช่วยกันสร้างขึ้นภายในช่วงเวลาสั้นๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์เพียงสัปดาห์เดียว นอกจากเว็บไซต์สอนสร้างบ้านกระโจมแบบ DIY ทั้งคู่ยังทำพื้นที่ออนไลน์เพื่อแบ่งปันวิธีการเปลี่ยนรถตู้ธรรมดาๆ ให้กลายเป็นบ้านรถได้แบบ DIY ด้วย (http://thevanual.com/)


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม