top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ขั้นบันไดป้องกันน้ำท่วมเมือง

ปัญหาน้ำท่วมกับวิธีจัดการของเมืองในเยอรมนีZaha Hadid Architects (ZHA) ก่อโครงสร้างคล้ายบันไดรอบแม่น้ำ Elbe เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเมือง Niederhafen ของเยอรมนี (Germany) เพื่อปรับให้เข้ากับการพัฒนาเมืองเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายระบบป้องกันน้ำท่วมที่จัดทำโดยเมือง


การป้องกันน้ำท่วมโดยทั่วไปสามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่ดีที่สุดอาจเป็นการจัดการพื้นที่ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่ซับน้ำและการไหลของน้ำในเมืองตั้งแต่แรก แต่หากเมืองถูกพัฒนาขึ้นโดยไม่ได้มีการวางแผนที่ดีตั้งแต่แรก เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยากจะแก้ไข การป้องกันน้ำท่วมด้วยการสร้างแผ่นกั้นการไหลเข้าของน้ำจึงดูเหมือนจะเป็นทางออกที่มีความเป็นไปได้สูง แม้จะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็ตาม


การออกแบบประโยชน์จากสิ่งที่ดูไม่น่ามีประโยชน์

แทนที่จะสร้างแผ่นกั้นน้ำขึ้นมาตรงๆ การทำแบบนั้นอาจได้ประโยชน์อย่างที่ต้องการก็จริง แต่โครงสร้างนั้นอาจกลายเป็นทัศนอุจาดที่ใครผ่านไปมาก็รู้สึกขัดหูขัดตาเพราะบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองและปิดกั้นการเข้าถึงแม่น้ำ ด้วยความสูงของพนังกั้นน้ำของเมือง Niederhafen ที่มีความจำเป็นต้องสร้างขึ้นถึง 7.2 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้การสร้างกำแพงกั้นน้ำกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายเรื่องสุนทรียภาพของเมืองที่อาจสูญเสียไป


ZHA (https://www.zaha-hadid.com/ ) จึงขยายพื้นที่ของพนังกั้นน้ำให้มีความกว้างมากขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า 10 เมตร พร้อมกันนั้นยังเพิ่มส่วนโค้งเว้าและขั้นบันไดที่มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ สอดรับกับแม่น้ำเพื่อให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ที่มากกว่าการกั้นน้ำ โดยสามารถใช้เป็นพื้นที่นั่งชมความงามของแม่น้ำและมองดูความเคลื่อนไหวของเมือง นอกจากนี้โครงสร้างของพื้นที่ทั้งหมดยังเชื่อมต่อกับอาคารต่างๆ ที่สำคัญของเมือง และมีที่ว่างมากพอที่จะให้คนในเมืองมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ ตั้งแต่การวิ่งออกกำลังกาย การปั่นจักรยาน การแสดงศิลปะ และการเปิดพื้นที่ขายของ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page