DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เหรียญปี 2020 ทำจากขยะ

เหรียญโอลิมปิกที่จะใช้ในการแข่งขันซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปี 2020 จะผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทั้งหมด 100%จุดมุ่งหมายของคณะกรรมการโอลิมปิกของโตเกียว (Tokyo 2020) ที่จะให้เหรียญรางวัลเป็นสิ่งที่สื่อสารถึงจิตวิญญาณของการพัฒนาตนเองจากความไม่สมบูรณ์แบบ หรือ 'เป็นก้อนหินธรรมดาที่นำมาขัดจนสวยงาม' ถูกสื่อสารออกมาด้วยดีไซน์และวัสดุที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี (https://tokyo2020.org/en/games/medals/)


การออกแบบเหรียญนี้นำโดย Junichi Kawanishi นักออกแบบที่เชื่อว่านักกีฬาและคนแต่ละคนจะต้องมุ่งมั่นและฝึกฝนอย่างหนักหน่วงจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันจนสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อเดียวกันกับจิตวิญญาณของโอลิมปิกที่จะทำให้เห็นความแตกต่างหลากหลายและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน


การออกแบบจิตวิญญาณให้แก่สิ่งของ

เหรียญรางวัลทั้งหมดในการแข่งขันโอลิมปิก ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ต่างก็จะถูกผลิตขึ้นจากโลหะที่ถูกทิ้งแล้วในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันกำลังกลายเป็นปัญหาที่นอกจากจะกำจัดยากแล้วยังกลายเป็นมลพิษ ทั้งๆ ที่โลหะในอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นวัสดุที่มีค่า เพียงแต่ขาดการรวบรวมและจัดเก็บที่ดี


เหรียญรางวัลครั้งนี้ออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ก็ยังสื่อสารความ 'ติดดิน' ตามความตั้งใจของทีมงานชาวญี่ปุ่น โดยเหลือไว้เพียงองค์ประกอบที่สำคัญอย่างสัญลักษณ์ห่วงที่เกี่ยวคล้องกันของโอลิมปิก ซึ่งเมื่อพลิกกลับอีกด้านก็จะเห็นการจารึกภาพของเทพไนกี้ (Nike) เทพเจ้าของกรีกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ยืนอยู่หน้าวิหาร Panathinaikos stadium


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.