top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เทคนิคศิลปะ+การแสดง Abramović Method ด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะ


ค้นพบและพัฒนาโดย Marina Abramović ผู้เป็นทั้งศิลปินและนักวิจัยที่ศึกษาวิธีการสื่อสารสิ่งที่อยู่ในงานศิลปะให้เข้าถึงใจผู้เสพAbramović Method เป็นวิธีการในการกลับเข้ามาข้างในตนเองและออกไปข้างนอก โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในปัจจุบันขณะ ในเวลานั้น ในสถานที่นั้น และในเหตุการณ์ขณะนั้น เทคนิคนี้อยู่บนพื้นฐานของการหายใจ ความเคลื่อนไหว ความนิ่ง และการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวในแต่ละห้วงเวลา โดยให้ผู้เข้ารับชมงานศิลปะเป็นผู้ได้รับประสบการณ์ดังกล่าว


ตัวอย่างของงานในช่วงเริ่มต้นของ Maria Abramović เป็นการนำพาผู้ชมสำรวจพื้นที่ของงานศิลปะไปพรอ้มกับการจัดวางผลึกแร่ไว้บนสิ่งของต่างๆ โดยมีความเชื่อว่าแร่เหล่านั้นจะส่งผ่านพลังงานเข้าสู่ผู้ชม และทำให้เกิดความสงบนิ่งได้อย่างยาวนาน จนผู้ชมเกิดการค้นพบความจริงบางอย่างภายในตนเองได้ปัจจุบัน Abramović Method ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งศิลปินนักร้องอย่าง Lady Gaga ก็เคยจัดกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการ Abramović Method มาแล้ว


(ภาพในคลิปมีการเปิดเผยส่วนต่างๆ ของร่างกาย)ในประประเทศไทยมีการใช้กระบวนการนี้ในงานศิลปะอยู่บ้าง ล่าสุดใน "A Possible Island?" ส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Art Biennale 2018 ก็มีการใช้กระบวนการนี้ โดยศิลปินทั้ง 8 คนจากทั่วโลกได้จัดแสดงผลงานพร้อมกับการปรากฎตัวของตนเองที่ผสานกลมกลืนไปกับชิ้นงานตลอด 3 สัปดาห์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสิ่งที่พบเจออาจดูเหมือนเรียบง่าย แต่ทุกกระบวนการได้ผ่านการคิดและผ่านการจัดเตรียมมาอย่างดีของศิลปิน ถึงกระนั้นก็พร้อมที่จะเปิดกว้างสำหรับความเป็นไปได้ต่างๆ ในขณะจัดแสดงผลงาน Abramović Method จะยินยอมและถึงขั้นเชื้อเชิญให้ผู้ชมผลงานเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานหรือกับศิลปิน ผลที่ได้อาจเป็นการเรียนรู้ความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะได้ประสบในชีวิตประจำวัน


ผลงานบางชิ้นอาจนำพาไปสู่ความสงบในจิตใจ ในขณะที่บางชิ้นกลับกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม หรืออาจทำให้เกิดการฉุกคิดอันเนื่องมาจากการได้เผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ขัดแย้ง


SolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


⚡ ติดต่อเรา : 061 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.com

Comments


bottom of page