DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ขนมที่เบายิ่งกว่าขนนก

เมื่ออาหารเชื่อมเข้ากับข้อค้นพบทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีวิศวกรรมนักออกแบบอาหาร Bompas & Parr ผลิตอาหารให้มีน้ำหนักเบามากที่สุดในโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ‘aerogel’ โดยทดลองทำกับขนมเมอแรงก์ (meringue) ขนมพื้นบ้านของฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ จนทำให้ขนมแต่ละชิ้นมีน้ำหนักเบาเพียง 1 กรัม เบายิ่งกว่าขนนก และต้องนำขนมมาวางรวมกันถึง 1,000 ชิ้นจึงจะมีน้ำหนักได้ 1 กิโลกรัม


การออกแบบการท้าทายข้อจำกัดของเทคโนโลยีอาหาร

แอโรเจล (aerogel) เป็นเทคโนโลยีและชื่อของวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการแทนที่ของเหลวในสิ่งของด้วยอากาศ โดยปกติแล้วแอโรเจลจะมีอากาศเป็นส่วนประกอบถึง 95-99% จึงมีน้ำหนักเบามากสมชื่อ (aero-gel แปลตรงตัวคือเจลอากาศ) และถูกนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและป้องกันรังสี ถูกผลิตขึ้นด้วยวัสดุที่หลากหลาย ตั้งแต่แอโรเจลซิลิกา ไปจนถึงแอโรเจลโลหะ และแอโรเจลคาร์บอน


จนเมื่อนักออกแบบอาหารได้มาพบกับวัสดุชนิดนี้จึงทำให้เกิดการจับคู่เพื่อใช้เทคโนโลยีแอโรเจลในการผลิตอาหาร ( http://bompasandparr.com ) โดยทดลองใช้กับขนมเมอแรงก์ซึ่งโดยปกติจะทำจากไข่ขาวและน้ำตาลและมีน้ำหนักเบาอยู่แล้เพราะในขั้นตอนการทำจะมีการทำให้น้ำในขนมระเหยหายไปด้วย แต่ด้วยการใช้กระบวนการแอโรเจล จึงทำให้ขนมที่ได้มีความเบามากยิ่งกว่าเดิมและสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างให้กับการกินขนม ลองนึกภาพเวลาหยิบขนมชิ้นใหญ่เข้าปาก แล้วทั้งหมดก็ละลายหมดในปากในพริบตา วินาทีที่ขนมนั้นยุบตัวกลับเข้าสู่สภาวะเดิมคงสร้างความประหลาดใจให้แก่คนกินได้ไม่น้อย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.