DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

แก้วเพิ่มรสสัมผัสกาแฟ

รสชาติของกาแฟดีสัมผัสได้ผ่านแก้วที่ดี เช่นเดียวกับการดื่มไวน์ทีมนักวิจัยและนักออกแบบจาก Avensi พัฒนาแก้วกาแฟจากข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปทรงของภาชนะที่จะส่งผ่านกลิ่นของกาแฟได้อย่างครบถ้วน และทำให้ผู้นิยมการดื่มด่ำกับกาแฟได้สัมผัสกับรสกาแฟที่อาจไม่เคยได้รับรู้ในการดื่มจากแก้วกาแฟทั่วไป


กาแฟเป็นวัฒนธรรมการดื่มในยุคนี้ที่ถูกพัฒนาให้มีความละเอียดและละเมียดละไมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการได้ดื่มกาแฟดีๆ สักถ้วยคงไม่ใช่แค่การทำให้รู้สึกตื่นตัวจากความง่วงนอน แต่เป็นการเรียนรู้ปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ผ่านการเคี่ยวกรำและใส่ใจในรายละเอียด


การออกแบบการรับรู้กลิ่นและรสชาติ

หากไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยชูใจในมื้อเย็น กาแฟก็คงเป็นเครื่องดื่มของจิตวิญญาณในเวลาเช้า และเมื่อเครื่องดื่มที่สำคัญอย่างไวน์ได้รับการดูแลด้วยภาชนะที่ถูกออกแบบมาอย่างดี แล้วทำไมเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสที่เปราะบางอย่างกาแฟจะไม่ได้รับการพัฒนาภาชนะที่คู่ควรบ้าง การทำงานของทีม Avensi จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการพัฒนาแก้วกาแฟที่มีความสามารถในการเก็บกักความร้อนได้ดีและยังช่วยให้ดึงเอากลิ่นของกาแฟออกมาได้อย่างครบถ้วน


แก้วกาแฟนี้มีพื้นที่ผิวที่มากพอที่จะทำให้กาแฟได้สัมผัสกับแก้วมากขึ้นเพื่อกระจายกลิ่นของกาแฟให้ทั่วแก้วผ่านการหมุนเขย่า (swirl) แบบการดื่มไวน์ ในขณะเดียวกันก็มีส่วนโค้งที่ช่วยกั้นการสัมผัสกับอากาศซึ่งไม่ให้โมเลกุลของกลิ่นกาแฟล่องลอยหายไปเสียก่อน นอกจากนี้ส่วนแก้วที่สัมผัสกับปากยังมีความบางมากเป็นพิเศษซึ่งจะทำให้กาแฟได้สัมผัสกับลิ้นแบบแผ่ซ่าน โดยหลังการศึกษานานถึง 12 เดือนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ Avensi จึงได้แก้วกาแฟออกมาถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ Vida, Alto และ Senti ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการดื่มกาแฟที่เข้าคู่กับกลิ่นและรสที่แตกต่างกัน 3 ชนิดซึ่งน่าจะปฏิวัติและยกระดับความหรูหราในการเข้าถึงรสชาติของกาแฟได้มากขึ้นไปอีกขั้น (https://www.indiegogo.com/projects/avensi-the-world-s-best-coffee-enhancing-glasses/ )


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.