top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ต้นไม้เทียมฟอกอากาศเมือง

ต้นไม้เทียมที่สามารถทำงานเทียบเท่าต้นไม้จริงถึง 368 ต้นลองนึกถึงภาพของพื้นที่ที่เรานั่งหรือยืนอยู่ตอนนี้ ในช่วงเวลาก่อนการเกิดเมืองของมนุษย์จะเขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยต้นไม้มากขนาดไหน หันกลับมามองตอนนี้เมื่อกวาดสายตามองออกไปเราแทบไม่เห็นต้นไม้ใหญ่ กลับมีแต่ตึกและพื้นที่โล่งกว้างที่ถูกถางเอาต้นไม้ออกและปูด้วยคอนกรีต


การเจริญของเมืองทำให้พื้นที่เขียวชอุ่มเดิมของโลกถูกใช้ไปเพื่อการอยู่อาศัยและการปลูกสร้างอาคารเพื่อการใช้สอยของมนุษย์ แต่สมดุลเดิมของโลกที่เคยมีอยู่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเมื่อต้นไม้มีจำนวนลดลง นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ รวมไปถึงการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ที่น่าเป็นห่วง


การออกแบบสิ่งทดแทนธรรมชาติ

ครั้นจะให้มนุษย์เราหันมาทำลายตึกสูงทิ้งไปให้หมดแล้วหันกลับเดินหน้าเข้าสู่ป่าก็อาจเป็นไปไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ BiomiTech (http://biomitech.com/en/) บริษัทสัญชาติเม็กซิโกซึ่งพัฒนาสิ่งทดแทนต้นไม้ในลักษณะของเครื่องจักรที่ผสานการทำงานของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในธรรมชาติอย่างสาหร่ายเข้ากับกลไกการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในครั้งนี้นับว่าเป็นความพยายามที่ส่อเค้าให้เห็นผลสำเร็จและปูทางไปสู่การนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก


อุปกรณ์นี้มีชื่อว่า ‘BioUrban’ มีหน้าตาเลียนแบบต้นไม้ด้วยความสูงประมาณ 4 เมตรและบรรจุกลไกการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไว้ด้านใน สามารถดูดซับก๊าซพิษในอากาศอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ PM10 และ PM2.5 และปล่อยก๊าซออกซิเจนที่เป็นประโยชน์กลับคืนออกมา โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนาต้นไม้เทียมลักษณะนี้มาแล้วหลายเวอร์ชั่นจนได้ BioUrban 2.0 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากอากาศปีละมากกว่า 13 ล้านลูกบาศก์เมตร และปล่อยก๊าซออกซิเจนได้เทียบเท่าต้นไม้จริงถึง 368 ต้น ภายในราคาที่รัฐบาลส่วนใหญ่น่าจะพอรับไหวคือ 50,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) โดยต้นไม้เทียมนี้ได้หยั่งรากลงแล้วเป็นแห่งแรกในเมืองเพวบลา (Puebla) ประเทศเม็กซิโก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Commenti


bottom of page