DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เสื้อคลุมดวงดาว

เสื้อคลุมที่เปลี่ยนสีตามระดับแสง และเปล่งประกายเหมือนดวงดาวในที่มืดการท่องเที่ยวในธรรมชาติและการเล่นกีฬาที่เสี่ยงชีวิตอย่างสกีและสโนว์บอร์ดอาจเร้าใจและเพิ่มสีสันให้จังหวะชีวิต แต่บางครั้งกิจกรรมเหล่านี้ก็มีความท้าทายและเสี่ยงภัยอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่พลัดหลงหายไปในพื้นที่ธรรมชาติจนใครก็ตามหาไม่พบ


เสื้อคลุมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นล่าสุดของ Vollebak (https://www.vollebak.com/) เข้ามาเพื่อช่วยดูแลการทำกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านั้น ด้วยการทำงานที่สามารถปรับสีของตัวเองได้โดยไม่ใช้พลังงาน โดยเสื้อคลุมนี้จะมีสีดำสนิทตัดกับสีของหิมะที่ขาวโพลนในตอนกลางวัน แต่จะสามารถสะท้อนแสงได้สว่างจ้าเหมือนดวงดาวในที่มืด


การออกแบบเลียนแบบธรรมชาติ

เสื้อคลุมตัวนี้มีชื่อว่า 'Black Squid' มีที่มาจากการสังเกตคุณสมบัติของหมึกทะเลซึ่งสามารถเปลี่ยนสีตัวเองได้อย่างอิสระ บางครั้งหมึกทะเลจะพรางตัวด้วยการปรับสีและลวดลายของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่บางครั้งก็สามารถปรับผิวของตัวเองให้สะท้อนแสงเพื่อขับไล่ศัตรูให้ตกใจหนีไป


ผิวหนังของหมึกทะเล (black squid) มีคุณสมบัตินั้นเนื่องจากมีชั้นของผิวที่สามารถสะท้อนแสงจากภายนอกได้เหมือนเป็นกระจกเงา นักออกแบบจึงเลียนแบบคุณสมบัตินี้ด้วยการฝังกระจกดวงเล็กๆ จำนวนมากถึง 40,000 ชิ้นต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรลงไปบนผิวของเสื้อคลุมซึ่งทำหน้าที่กระจายแสงที่มาตกกระทบได้รอบทิศทาง ทำให้เสื้อคลุมนี้ไม่ใช่แค่มองเห็นได้ชัดเจน (visible) แต่สามารถมองเห็นได้ชัดเหนือปกติ (hypervisibility) โดย Vollebak ถึงกับเปรียบเทียบเสื้อคลุมตัวนี้ว่าหากฉายไฟฉายไปถูกเสื้อคลุมนี้เมื่ออยู่ในป่า จะสามารถมองเห็นคนที่สวมเสื้อคลุมนี้ได้เหมือนกับมี 'ดวงดาว' อีกดวงหนึ่งปรากฎอยู่ ณ ที่นั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.