DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ตู้คั้นน้ำส้มทำแก้วสดจากเปลือก

เทคโนโลยีตู้น้ำส้มคั้นในที่สาธารณะที่ไม่ได้คั้นสดแค่น้ำส้ม แต่ยังทำ ‘แก้วสด’ จากเปลือกส้มด้วยในทันทีเครื่องขายน้ำส้มคั้นสดตู้นี้ยังอยู่ในช่วงการทดลอง พัฒนาโดย Carlo Ratti Associati (CRA) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของวัตถุดิบในการผลิตทุกอย่างในการขายน้ำส้มคั้น ไม่เว้นแม้แต่เปลือกส้มซึ่งถูกนำมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างประจวบเหมาะพอดีในปัจจุบัน


หากเทียบกับน้ำผลไม้ทุกประเภท ‘น้ำส้ม’ คงเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆ นั่นก็เพราะความเปรี้ยวหวานกำลังดี แถมยังให้ความสดชื่นที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมที่ปลุกให้ประสาทสัมผัสตื่นตัวในขณะเดียวกันก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างสบายๆ การออกแบบเครื่องจ่ายน้ำส้มคั้นสดในที่สาธารณะให้ดึงดูดใจและก่อมลภาวะให้โลกน้อยที่สุดจึงเริ่มต้นขึ้น


การออกแบบระบบการผลิตแบบหมุนเวียน

กระบวนการผลิตที่ถูกจับตามองในด้านความยั่งยืนในปัจจุบันคือการผลิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งไม่ปล่อยให้สิ่งที่ผลิตต้องหลุดรอดให้ถูกทิ้งเป็นขยะ แต่จะนำสิ่งของทุกชิ้นเท่าที่เป็นไปได้มาหมุนเวียนหรือผ่านกระบวนการในการนำมาใช้ใหม่ เป็นวงจรที่วนกลับมาเป็นลูปแบบปิด (closed loop) เพื่อลดการการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ และป้องกันการเกิดขยะที่จะกลายเป็นปัญหาในการกำจัดต่อไป


งานทดลองของ CRA (https://carloratti.com/) นี้มีชื่อว่า ‘Circular Juice Bar’ เป็นเครื่องจำหน่ายน้ำส้มคั้นสดที่ดึงดูดสายตาด้วยหลังคาที่ทำมาจากผลส้มที่ปลูกในสวนออร์แกนิคปลอดสารเคมี (organic orange) ซึ่งจะค่อยๆ ถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องคั้นสดที่อยู่ด้านล่าง หลังการคั้นน้ำส้มเปลือกของส้มที่เหลือจะถูกปล่อยลงสู่ส่วนเก็บซึ่งจะนำไปอบแห้ง บดเป็นผง และผสมกับ polylactic acid (PLA) เพื่อเข้าสู่เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) และผลิตออกมาเป็นแก้วไบโอพลาสติกแบบสด (bioplastic) สำหรับใส่น้ำส้มต่อในทันที ผู้ออกแบบยังได้เปรยว่าก้าวต่อไปของเครื่องนี้อาจสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นในการผลิตเสื้อผ้าจากเปลือกส้มเข้าไปด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.