DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

โกนได้ 'ทุกเพศ' และ pride

ต้อนรับเดือนแห่งการเฉลิมฉลองการสร้างความเท่าเทียมในเพศที่หลากหลายด้วยมีดโกนสำหรับทุกเพศ


เรื่อง 'โกน' ในยุคนี้ไม่ได้จำกัดให้เป็นเรื่องของผู้ชาย 'แมนๆ' เพียงอย่างเดียว แต่ทุกความหลากหลายทางเพศก็ต้องการการดูแลและการจัดระเบียบ 'พื้นที่' บนร่างกายไม่ต่างกัน Harry จึงจับมือกับนักออกแบบภาพวาด José Roda ให้พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้


ออกมาเป็น 'Shave With Pride Set' ซึ่งเป็น limited edition มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้สื่อสารความหลากหลายของบุคคล และตัวมีดโกนที่ไม่เหมือนใคร ขนาดที่ว่าแต่ละอันในรุ่นก็ยังไม่เหมือนกันด้วย


การออกแบบให้สื่อสารกับตลาด

อันที่จริงสินค้าตัวนี้ก็คือมีดโกนที่ใช้เพื่อการโกนขนปกติ แต่การนำผลิตภัณฑ์มาปรับโฉมหน้าตาเสียใหม่พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่เข้ากันก็สามารถทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆ และนำไปสู่ความสนใจของลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนและการนำมาสู่การลงมือทำจริง


กระบวนการครั้งนี้นักออกแบบได้ดึงเอาคนที่มีความหลากหลายทางเพศมาร่วมในวงจรการออกแบบเพื่อให้สื่อสารความเป็นตัวตนออกมาได้ชัดเจน จนได้รูปแบบภาพวาดบนบรรจุภัณฑ์ที่ชวนให้ทุกคนที่ได้เห็นเกิดการฉุกคิด และตัวมีดโกนที่แต่ละอันจะมีเฉดสีที่ต่างกันเล็กน้อย ให้คนซื้อได้ลุ้นระหว่างการเปิดกล่องและยังสะท้อนให้เห็นว่า 'โลกนี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกัน ทุกสิ่งมีเอกลักษณ์ในตัวมันเอง'


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.