top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

วิ่ง กับรองเท้าป้องกันบาดเจ็บ

ลดโอกาสบาดเจ็บของนักวิ่งลงได้ 52% ด้วยรองเท้าที่ถูกออกแบบใหม่นักวิ่งส่วนใหญ่อยากจะวิ่งให้ได้ไวมากขึ้น แต่สิ่งที่รั้งเอาไว้คือ ‘อาการบาดเจ็บ’ ที่ทำให้ต้องพักการวิ่ง หรือบางครั้งทำให้ต้องเผชิญกับฝันร้ายสูงสุดของนักวิ่ง นั่นคือการต้องเลิกวิ่งไปตลอดกาล ปัญหานี้นำมาสู่การออกแบบรองเท้าวิ่งที่จะช่วยขจัดสิ่งกวนใจนั้นได้ จาก Nike


การออกแบบสุขภาพการวิ่งที่ดี

อาการบาดเจ็บจากการวิ่งมีได้หลายสาเหตุ และสาเหตุใหญ่ที่แก้ไขยากของนักวิ่งก็คือ ‘ท่าวิ่ง’ ของนักวิ่งเอง โดยเฉพาะการเอียงเท้าเข้าด้านในมากเกินไปในขณะวิ่ง (over-pronation) ซึ่งทำให้การถ่ายโอนน้ำหนักของข้อเท้าและเข่าไม่สมดุล เกิดการกระแทกซ้ำๆ จนทำให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บทั้งหลังวิ่งและในระยะยาว


Nike ( https://news.nike.com/news/react-infinity-run ) ออกแบบรองเท้ารุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยี ‘React’ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นโฟมสูตรพิเศษที่มีน้ำหนักเบามากและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถสปริงตัวกลับได้อย่างรวดเร็วและรองรับแรงกระแทกได้ดี เทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้ในรองเท้ารุ่นใหม่ที่ชื่อว่า React Infinity Run ซึ่งจะมีสัดส่วนของโฟมใต้เท้าที่หนาขึ้น 24% ขยายพื้นที่ฐานให้กว้างขึ้นเพื่อรักษาทิศทางของเท้าระหว่างวิ่งไม่ให้เอนเอียงไปมา และมีพื้นรองเท้าที่เฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อให้เกิด ‘แรงผลักโดยธรรมชาติ’ ที่ดันให้นักวิ่งก้าวไปข้างหน้าโดยเหนื่อยน้อยลง จากการศึกษาของ Nike เปรียบเทียบกับรองเท้ารุ่นก่อนหน้า พบว่า React Infinity Run ช่วยลดอาการบาดเจ็บให้นักวิ่งได้เกินครึ่งหนึ่ง (52%) โดย Nike จะนำรองเท้านี้ออกสู่ตลาดในเดือนมกราคม ปี 2563


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comentários


bottom of page