top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ผ้าอ้อมเด็กกับแอพช่วยเตือน

การเลี้ยงเด็กทารกอาจง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ติดตามไปได้ทุกที่และยังสื่อสารกลับมายังเด็กได้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติวิธีการเลี้ยงเด็กมาแล้วครั้งหนึ่ง เพราะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่มือใหม่ และยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายต่างจากผ้าอ้อมแบบดั้งเดิม แต่เมื่อวิถีชีวิตของครอบครัวเริ่มเปลี่ยนไป การพัฒนาผ้าอ้อมให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตจึงต้องถูกนำมาขบคิดใหม่อีกครั้ง


ในสมัยนี้มีพ่อแม่จำนวนมากที่ทั้งพ่อและแม่จะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว การต้องจัดการกับชีวิตอย่างเร่งรีบและหลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้การดูแลลูกที่ยังเป็นทารกอาจยังทำได้ไม่เต็มที่ ครั้นจะลางานยาวออกมาดูแลลูกก็อาจเป็นไปไม่ได้ หรือการจะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลเด็กบางครั้งก็ต้องอาศัยคนที่น่าไว้ใจซึ่งอาจหาได้ยากขึ้นทุกที


การออกแบบความใกล้ชิดแบบใหม่

ผลงานการพัฒนาผ้าอ้อมครั้งนี้เป็นการทำงานของแพมเพิร์ส (Pampers) บริษัทผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดี โดยเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ฝังเทคโนโลยีตรวจจับความชื้นไว้ภายใน ซึ่งเมื่อนำไปติดบนผ้าอ้อมจะทำให้สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แก่เด็ก โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพที่ชื่อว่า 'Lumi' (https://www.pampers.com/lumibypampers) ซึ่งพัฒนาขึ้นคู่กับอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นนี้


นอกจากการแจ้งเตือนพ่อแม่ให้กลับมาดูลูกเป็นระยะๆ ยังมีกล้องเว็บแคมขนาดเล็กซึ่งให้มาพร้อมกันสำหรับนำไปวางไว้ใกล้ๆ เตียงนอนของลูกเพื่อให้สามารถสังเกตเด็กทารกได้ตลอดเวลา กล้องนี้จะช่วยตรวจจับการหลับ-ตื่นของเด็ก และเก็บเป็นสถิติไว้ในแอพเพื่อให้พ่อแม่ได้ทราบถึงสภาวะความสบายและความอึดอัดของลูก ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้พ่อแม่สมัยใหม่คลายกังวลเกี่ยวกับลูกได้มากขึ้น และจัดการกับชีวิตในหลายๆ ด้านของครอบครัวได้สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page