top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

บ้าน เรียบง่าย ประโยชน์ใช้มาก

ความเรียบง่ายของบ้านทำให้ปลอดภัย และยิ่งเพิ่มประโยชน์ใช้สอยด้วยหนึ่งในบ้านพร้อมติดตั้งของ MUJI ที่ออกแบบมาให้ปลอดภัยมากขึ้น โปร่งโล่งมากขึ้น ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ด้วยการเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก แต่คือการตัดทอนชิ้นส่วนที่เกินจำเป็นออกไป


การออกแบบความโปร่งสบาย

บ้าน Yō no ie (陽の家) ของ MUJI ( https://www.muji.net/ie/ ) ถูกออกแบบมาให้มีเพียงชั้นเดียวเพื่อตอบสนองกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต สิ่งที่กลายเป็นจุดสนใจของบ้านรุ่นนี้คือการแก้ไขปัญหาหลายอย่างด้วยการออกแบบให้มีความเรียบง่ายตามสไตล์ญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็บรรจุความพอดีและตรงไปตรงมาชนิดที่ทำให้จิตใจโปร่งโล่งสบายไปด้วยเวลาที่อยู่ในบ้านนี้


อุบัติเหตุในบ้านจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะคนในบ้านไม่ทันสังเกตกันและกัน หรือไม่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้น บ้าน Yō no ie จึงยกเอาผนังที่กั้นห้องทิ้งไปทั้งหมด เปิดให้พื้นที่ใช้สอยในบ้านเชื่อมต่อถึงกันอย่างเสรี กลายเป็นบ้าน ‘ห้องเดียว’ ที่กว้างขวาง มีทุกอย่างเป็นสัดส่วน ต้องขอบคุณพื้นที่ว่าง (space) และการใช้วัสดุที่ทำให้การเปิดโล่งนี้ไม่ทำให้รู้สึกเคอะเขิน ในขณะเดียวกันอากาศก็ถ่ายเทได้อย่างเต็มที่ เชื่อมต่อพื้นที่ภายในบ้านและนอกบ้าน จนเสมือนว่าบ้านหลังนี้ไม่มีจุดสิ้นสุด ตอนนี้บ้าน Yō no ie เสนอราคาประมาณ 4.8 ล้านบาท แต่ยังเปิดให้ซื้อได้สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page