top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เปลี่ยนมือถือเป็นกระดาษ

เมื่อสมาร์ทโฟนทำให้คนหยุดสมาร์ท และการหวนกลับไปสู่การไม่มีโทรศัพท์ก็แทบทำไม่ได้กูเกิล (Google) เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้เสนอวิธีที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งในด้านกายภาพและด้านสุขภาพทางจิต หลีกหนีผลกระทบจากการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งทำให้คนเรามีช่วงสมาธิที่สั้นลง และเสนอแนวทางที่จะทำให้คนได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ถูกรบกวนจากมือถือ โดยหวังว่าจะทำให้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนและสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมอย่างมีคุณภาพมากขึ้น


การออกแบบสิ่งที่จำเป็น

ไอเดียในการออกแบบนั้นไม่ได้ซับซ้อน เพียงแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นกระดาษเพียงแผ่นเดียว ‘Paper Phone’ เป็นหนึ่งในการทดลองที่เปิดให้คนทั่วไปได้ทดลองนำไปใช้กับตัวเองแล้ว โดยเมื่อเปิดแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Paper Phone มือถือจะเข้าสู่โหมดที่ให้เราเลือกสิ่งที่สำคัญสำหรับการใช้ประโยชน์ในหนึ่งวัน เช่น รายชื่อคนสำคัญ เบอร์โทรศัพท์คนสำคัญ ปฏิทินการทำงาน นัดหมายสำคัญ โน๊ต แผนที่ หรือบัตรเครดิตออนไลน์ เมื่อเราเลือกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต 1 วันเรียบร้อยแล้ว แอพนี้จะส่งข้อมูลไปสู่ปรินเตอร์ และพิมพ์สิ่งที่จำเป็นเหล่านั้นออกมาในรูปแบบที่ใช้งานง่ายมากๆ โดยการันตีว่ากระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนี้จะสามารถทำงานแทนสมาร์ทโฟนได้ตลอดทั้งวัน


Paper Phone เป็นหนึ่งในการทดลองของกูเกิลภายใต้โปรเจคที่ชื่อว่า Digital Wellbeing Experiments ( http://g.co/digitalwellbeingexperiments ) โดยโปรเจคนี้ปัจจุบันมีการทดลองมากมายให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเล่นและสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพทางจิตและทางกายของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถหาจุดสมดุลในการใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยี พร้อมทั้งจุดประกายให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและนักออกแบบได้ลองทำงานกับเทคโนโลยีอย่างใส่ใจกับสุขภาวะของผู้ใช้งานด้วยในพร้อมๆ กัน โปรเจคนี้ยังเปิดให้สามารถดาวน์โหลดโค้ดต่างๆ ของแอพแบบ open source เพื่อช่วยกันพัฒนาต่อยอดได้อีกไม่สิ้นสุด และเมื่อพัฒนาแล้วก็สามารถส่งแอพพลิเคชั่นเข้ามาเสนอให้แก่กูเกิลเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นๆ ได้นำไปใช้งานได้ฟรีๆ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page