top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เสื้อชูชีพที่ลดรูปเป็นปลอกคอ

หมดยุคที่ต้องใส่เสื้อชูชีพขนาดใหญ่เทอะทะ เข้าสู่การใช้เสื้อชูชีพแบบ 'ปลอกคอ'น่าตกใจที่ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมากถึงประมาณ 360,000 รายทั่วโลก ตัวเลขนี้ทำให้เหตุการณ์บาดเจ็บทางน้ำกลายเป็นความอันตรายที่มีความถี่สูงในอันดับที่ 3 ของความอันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจทั้งหมดของโลก


คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตทางน้ำมาจากการที่มีเสื้อชูชีพไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือบางครั้งแม้จะมีเสื้อชูชีพเพียงพอแต่คนจำนวนมากก็ยังไม่อยากจะสวมใส่ เพราะเสื้อชูชีพที่มีอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ล้วนมีขนาดใหญ่มากจนสร้างความรำคาญ อึดอัด ไม่สวยงาม และทำให้กิจกรรมทางน้ำไม่สามารถทำได้สะดวก


การออกแบบความปลอดภัยที่ไม่อึดอัด

ปลอกคอชูชีพนี้มีชื่อว่า 'Ploota' (https://www.ploota.de/en/) เป็นการถอดโครงสร้างของเสื้อชูชีพแบบเดิมออกหมด แล้วหลงเหลือไว้เพียงฟังก์ชั่นที่บรรจุกลไกการช่วยชีวิตแบบใหม่เอาไว้ ซึ่งทำให้สวมใส่ได้ง่าย ลดความอึดอัด ใส่แล้วยังดูเท่มากขึ้น และยังทำให้มีอิสระในการเคลื่อนไหวไปกับกิจกรรมทางน้ำมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


Ploota มีขนาดเล็กเพียง 1 ใน 50 ของเสื้อชูชีพปกติ ทำให้สามารถบรรจุไว้ในเรือได้เพียงพอกับจำนวนคนบนเรือมากขึ้น โดยปลอกคอนี้มีกลไกสำคัญคือการอัดคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ภายในหลอดที่เปลี่ยนใหม่ได้ถึง 2 หลอด ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวคาร์บอนไดออกไซด์ภายในก็จะคืนตัวกลายเป็นก๊าซซึ่งทำให้ถุงลมชูชีพขยายตัวและช่วยยกศีรษะของผู้สวมใส่ให้ลอยพ้นอยู่เหนือน้ำ ปลอกคอชูชีพนี้ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถดำน้ำและทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ ได้มากกว่าการใช้เสื้อชูชีพทั่วไป ในขณะที่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันก็ยังสามารถพาตัวเองมาอยู่เหนือน้ำได้อย่างรวดเร็ว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page