DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เพาะเห็ดที่บ้านด้วยกากกาแฟ

ชีวิตช้าๆ สโลว์ไลฟ์แบบขั้นกว่า ด้วยการจิบกาแฟ และชมเห็ดที่ปลูกเองที่บ้านนักศึกษาจาก Northumbia University ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) พัฒนาระบบการใช้งานกากกาแฟไม่ให้กลายเป็นของเหลือทิ้ง โดยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการเพาะเห็ดซึ่งสามารถทำเองได้ที่บ้าน


ในยุคนี้ที่กาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมเทียบเคียงกับการดื่มชาในเอเชียในอดีต วัฒนธรรมการดื่มกาแฟถูกขยายรูปแบบออกมากมายและครอบคลุมการใช้ชีวิตของคนทุกชนชั้น จนมาถึงจุดที่หลายคนเลือกที่จะหันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และกาแฟก็กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสัญลักษณ์ในการใช้ชีวิต 'แบบช้าๆ' อย่างมีความสุข


การออกแบบการหมุนเวียนกากเหลือใช้

การทำงานครั้งนี้เป็นของ Jamie Pybus (https://uk.linkedin.com/in/jamie-pybus-094142123) ซึ่งศึกษารูปแบบการดื่มกาแฟของคนในสหราชอาณาจักรและพบว่ามีการดื่มกาแฟกันมากถึงวันละ 95 ล้านถ้วย และคนส่วนใหญ่ก็นิยมละเมียดละไมกับการชงกาแฟสดดื่มกันเองที่บ้านถึง 65% จากตัวเลขนี้ทำให้ Pybus พบว่ามีการทิ้งกากกาแฟในแต่ละวันจำนวนมาก ซึ่งมีสารอาหารหลงเหลืออยู่ถึง 99% ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์


สุดท้ายจึงเกิดเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า 'Fungi Factory' มีรูปทรงเล็กคล้ายขวดกระบอกน้ำ ซึ่งสามารถวางไว้ในบ้านได้โดยไม่รู้สึกเคาะเขินแถมยังสนุกที่จะใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถนำกากกาแฟมาใส่ลงในแกนกลางของขวด หลังจากนั้นสปอร์ของเห็ดซึ่งบรรจุไว้ภายในแต่แรกก็จะสามารถเติบโต สามารถคอยสังเกตการเติบโตของเห็ดได้ทุกๆ วัน โดยใช้เวลาเพียง 4 สัปดาห์ก็สามาถนำมารับประทานได้ อุปกรณ์นี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าและเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งไม่ยอมให้สิ่งใดๆ ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.